Aktivace životní energie

/Aktivace životní energie
Aktivace životní energie2020-10-30T14:00:06+00:00
Lotus

Reiki

Názvem „Reiki“ je označována neviditelná, avšak přesto existující energie, jejíž aktivací u člověka lze mimo jiné  zvyšovat osobní životní energii.

Pro určité lidi může být  praktikování Reiki jednou z alternativních metod osobního rozvoje. Pro několik málo lidí je to meditační technika, ale i způsob života. Vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo  postupy Reiki používá. Reiki pomáhá nalézt cestu k uvolnění, klidu a harmonii, tedy k tak důležitým momentům v současné uspěchané době. Napomáhá též k hlubšímu vnímání svých niterných pocitů, potřeb i jedinečných tvůrčích potenciálů, přispívá k mnoha prospěšným efektům včetně relaxace, pocitů harmonie, vnitřního klidu.

Studijní workshop

AKTIVACE ENERGIE REIKI – MEDITATIVNÍ A ENERGETICKÉ POSTUPY”

Studijní skripta cca 52 stran A4  (vhodné pro absolventy všech stupňů REIKI):

Podrobnější informace ohledně obsahu studijních skript  jsou zasílány mailem (pouze pro členy studijních skupin, kteří absolvovali osobní kurzy)

Lotus

Shamballa 1024

Duchovně-energetický směr Shamballa 1024  je určen zejména k intenzivnímu vzestupu vědomí všech energetických polí praktika, čímž započne  velmi hluboký duchovní  děj.

Způsob samostudia studijních skript jednotlivých stupňů: 

(samostudium je možné, pouze pokud zájemce absolvoval přímý seminář alespoň 1. a 2. stupně (vyučováno najednou)

Úhrada za studijní skripta 3.  stupně: 2.144 Kč

Úhrada za studijní skripta 4. stupně:  3.144 Kč

Úhrada za studijní skripta „Workshop Shamballa 1024“: 1.777 Kč

Zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript,) v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Shamballa 1024

Lotus

KARUNA KI

Hlavním tématem  meditativně-energetického systému Karuna Ki je moudrý a laskavý  soucit, tolik potřebný v dnešních mezilidských vztazích.

Slovo “Karuna” pochází se sanskrtu, v překladu znamená přibližně “soucitný skutek lásky”.  V současné společnosti toto spojení nahrazujeme často lítostí, která ještě navyšuje negativní energii u postiženého člověka. Soucitným skutkem lásky je zde rozuměna pomoc všem bytostem bez rozdílu, bez kladení si podmínek způsobu či času. Soucitným skutkem lásky pomáháme současně však i sami sobě, neboť  tvoříme jednotu s celým stvořením, pokud zbavíme bolesti, strachu, depresí, fyzických onemocnění jiné – vytváříme pozitivní energetické pole, jehož jsem také součástí.

Meditativně-energetický systém  Karuna Ki pomáhá zvyšovat naší schopnost pro světlo vyššího poznání, lásku i soucit, čímž se vědomí  naší nejvyšší duše přibližuje blíže k světelnému domovu, jakož i k součinnosti se světelnými jemně-hmotnými energetickými formami (energetická pole vyššího kosmického vědomí).

Karuna Ki  je  svým způsobem “pokračováním” postupů systému  Reiki, obohacuje jej o rozšířené vnímání energie, nové  a rozsáhlejší  využití i symbolů 2.stupně Reiki.

Předpoklad k samostudiu: absolvování a zvládnutí minimálně 2. stupně REIKI

(pouze pro zájemce, kteří absolvovali přímý seminář  REIKI i naladění ode mně)

Úhrada za studijní skripta 1.stupně: 1.000 Kč
Úhrada za studijní skripta 2.stupně: 2.000 Kč

Úhrada za studijní skripta 3. stupně: 3.000 Kč

Zaslání studijních skript  mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript),v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Ki Manna

Jakmile získáte přístup k systému energie Ki Manna, máte větší šanci k rozpuštění  mnoha starých přesvědčení, čímž získáváte větší možnost osobního, energetického i duchovního růstu. Jste nyní připraveni odhrnout závoj iluze  a žít více pravdivě. Ve svém životě často čelíte lekcím, když díky vašemu vlastnímu úsilí, jako uvolněné cihly a malta, odpadnou struktury vytvořené silami vašeho ega, ale též šablony (struktury) rodové linie, společnosti, kolektivního vědomí atd., aby odhalily rozsáhlá zářivá místa, jež byla  doposud skryta ve vaší vlastní duši. Též vám napomůže odhalit rozptýlené části duše, které se rozptýlily vlivem prožitých traumat a stmelit je.

Energie Ki Manna funguje tak, že pomáhá harmonicky nalézat ztracené, rozbité fragmenty,  dílky vašeho Já, dává je dohromady, a potom je zaplavuje láskyplnou energií, čistí je od zoufalství, strachu, bolesti a zmatku, které jsou příčinou počátečního oddělení. Energie Ki Manna napomáhá zvyšovat  vlastní životní energii,  vnáší hlubší porozumění a bezpodmínečnou lásku vůči praktikujícímu a vede jej též k hlubšímu sebe přijetí. Součástí studijních skript semináře Ki Manna je i výuka použití těchto postupů během meditací, včetně postupů s energií Kundalini. 

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.940,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript),v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Ki Manna

Jakmile získáte přístup k systému energie Ki Manna, máte větší šanci k rozpuštění  mnoha starých přesvědčení, čímž získáváte větší možnost osobního, energetického i duchovního růstu. Jste nyní připraveni odhrnout závoj iluze  a žít více pravdivě. Ve svém životě často čelíte lekcím, když díky vašemu vlastnímu úsilí, jako uvolněné cihly a malta, odpadnou struktury vytvořené silami vašeho ega, ale též šablony (struktury) rodové linie, společnosti, kolektivního vědomí atd., aby odhalily rozsáhlá zářivá místa, jež byla  doposud skryta ve vaší vlastní duši. Též vám napomůže odhalit rozptýlené části duše, které se rozptýlily vlivem prožitých traumat a stmelit je.

Energie Ki Manna funguje tak, že pomáhá harmonicky nalézat ztracené, rozbité fragmenty,  dílky vašeho Já, dává je dohromady, a potom je zaplavuje láskyplnou energií, čistí je od zoufalství, strachu, bolesti a zmatku, které jsou příčinou počátečního oddělení. Energie Ki Manna napomáhá zvyšovat  vlastní životní energii,  vnáší hlubší porozumění a bezpodmínečnou lásku vůči praktikujícímu a vede jej též k hlubšímu sebe přijetí. Součástí studijních skript semináře Ki Manna je i výuka použití těchto postupů během meditací, včetně postupů s energií Kundalini. 

Úhrada za pracovní skripta je 1.940,- Kč zaslání studijních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript),v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

KARUNA KI

Hlavním tématem  meditativně-energetického systému Karuna Ki je moudrý a laskavý  soucit, tolik potřebný v dnešních mezilidských vztazích.

Slovo “Karuna” pochází se sanskrtu, v překladu znamená přibližně “soucitný skutek lásky”.  V současné společnosti toto spojení nahrazujeme často lítostí, která ještě navyšuje negativní energii u postiženého člověka. Soucitným skutkem lásky je zde rozuměna pomoc všem bytostem bez rozdílu, bez kladení si podmínek způsobu či času. Soucitným skutkem lásky pomáháme současně však i sami sobě, neboť  tvoříme jednotu s celým stvořením, pokud zbavíme bolesti, strachu, depresí, fyzických onemocnění jiné – vytváříme pozitivní energetické pole, jehož jsem také součástí.

Meditativně-energetický systém  Karuna Ki pomáhá zvyšovat naší schopnost pro světlo vyššího poznání, lásku i soucit, čímž se vědomí  naší nejvyšší duše přibližuje blíže k světelnému domovu, jakož i k součinnosti se světelnými jemně-hmotnými energetickými formami (energetická pole vyššího kosmického vědomí).

Karuna Ki  je  svým způsobem “pokračováním” postupů systému  Reiki, obohacuje jej o rozšířené vnímání energie, nové  a rozsáhlejší  využití i symbolů 2.st.Reiki.

Předpoklad k samostudiu: absolvování a zvládnutí minimálně 2. stupně REIKI

(pouze pro zájemce, kteří absolvovali přímý seminář  REIKI i naladění ode mně)

Úhrada za studijní skripta 1.stupně: 1.000 Kč
Úhrada za studijní skripta 2.stupně: 2.000 Kč

Úhrada za studijní skripta 3. stupně: 3.000 Kč

Zaslání studijních skript  mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript),v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Zůstaňte s námi v kontaktu