Aktivace životní energie

/Aktivace životní energie
Aktivace životní energie2020-06-15T14:51:14+00:00

Lotus

Reiki

Slovem „Reiki“ je označována neviditelná, avšak přesto existující energie, jejíž aktivací u člověka lze mimo jiné  zvyšovat osobní životní energii.

Pro určité lidi může být Reiki jednou z alternativních metod osobního rozvoje. Pro několik málo lidí je to meditační technika, ale i způsob života. Vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo Reiki používá. Reiki pomáhá nalézt cestu k uvolnění, klidu a harmonii, tedy k tak důležitým momentům v současné uspěchané době. Reiki pomáhá k hlubšímu vnímání sebe sama, přispívá k mnoha prospěšným efektům včetně relaxace, pocitů harmonie, vnitřního klidu.

Postupy vyučované formou samostudia obecně napomáhají  aktivovat uvnitř praktika onu vše-pronikající životní energii tím, že je dotyčný pravidelně provádí,  a též  jej pobízí,  aby začal vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění, na změně svých životních postojů.

Studijní skripta vždy vyššího (následujícího) stupně jsou určena  k samostudiu pro absolventy, kteří se zúčastnili osobních kurzů REIKI a to 2. a vyšších stupňů kurzů REIKI :

Úhrada za studijní skripta 3. stupně REIKI: 3.500 Kč

Úhrada za studijní skripta Rozšířené techniky pro absolventy 3. a 4. stupně:

  • absolventi 3. stupně: 3.000 Kč
  • absolventi 4. stupně: 2.000 Kč

Zaslání studijních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Shamballa 1024

 

Duchovně-energetický směr Shamballa 1024  je určen zejména k intenzivnímu vzestupu vědomí všech energetických polí praktika, čímž započne  velmi hluboký duchovní  děj.

Způsob samostudia studijních skript jednotlivých stupňů: 

(samostudium je možné, pouze pokud zájemce absolvoval přímý seminář alespoň 1. a 2. stupně (vyučováno najednou)

Úhrada za studijní skripta 3.  stupně: 2.144 Kč

Úhrada za studijní skripta 4. stupně:  3.144 Kč

Úhrada za studijní skripta „Workshop Shamballa 1024“: 1.777 Kč

Zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript,) v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Shamballa 1024

Lotus

Ra-Sheeba

Původ duchovně-energetického systému Ra-Sheeba nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni pouze tzv. Strážci. S postupným úpadkem vědomí egyptských kněží a s odchodem „Strážců“ energie Ra-Sheeba mizela.

V současné době se frekvence naší planety zvýšily natolik, že lze s tímto systémem znovu pracovat a máme možnost znovu využít tyto informace ke svému vzestupu vědomí.

Energie Ra-Sheeba působí přímo na úrovni energetických center (čaker), mění elektro-magnetické pole obklopující člověka. Učí a spojuje praktikujícího  s  čistou, radostnou láskou Sjednocení a harmonizace polarit ženské a mužské energie v jednotlivé osobě napomůže nejenom v komplexním duchovním vzestupu, ale také k lepšímu porozumění životním lekcím.

Způsob samostudia: Úhrada za studijní skripta každého stupně je 1.440 Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript,) v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Ki Manna

Jakmile získáte přístup k energii Ki Manna, máte větší šanci k rozpuštění  mnoha starých přesvědčení, čímž získáváte větší možnost osobního, energetického i duchovního růstu. Jste nyní připraveni odhrnout závoj iluze  a žít více pravdivě. Ve svém životě často čelíte lekcím, když díky vašemu vlastnímu úsilí, jako uvolněné cihly a malta, odpadnou struktury vytvořené silami vašeho ega, ale též šablony (struktury) rodové linie, společnosti, kolektivního vědomí atd., aby odhalily rozsáhlá zářivá místa, jež byla  doposud skryta ve vaší vlastní duši. Též vám napomůže odhalit rozptýlené části duše, které se rozptýlily vlivem prožitých traumat a stmelit je.

Energie Ki Manna funguje tak, že pomáhá harmonicky nalézat ztracené, rozbité fragmenty,  dílky vašeho Já, dává je dohromady, a potom je zaplavuje láskyplnou energií, čistí je od zoufalství, strachu, bolesti a zmatku, které jsou příčinou počátečního oddělení. Energie Ki Manna napomáhá zvyšovat  vlastní životní energii,  vnáší hlubší porozumění a bezpodmínečnou lásku vůči praktikujícímu a vede jej též k hlubšímu sebe přijetí. Součástí studijních skript semináře Ki Manna je i výuka použití těchto postupů během meditací, včetně postupů s energií Kundalini. 

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.940,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript),v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Ki Manna

J

Zůstaňte s námi v kontaktu

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím