Blog

/Blog
Blog2019-02-26T08:55:00+00:00

Směrem vzhůru, proti proudu

7 Červenec, 2020|

  Nedávno jsem četla zajímavý příběh, cestu odvahy lososa :-), který se vydává proti proudu a směrem vzhůru po řece,  a to za jediným účelem, aby mohl vzniknout nový život... Jeho cesta je poměrně náročná, musí na ní projevit vnitřní i fyzickou sílu, odvahu, hlavně musí mít vnitřní touhu to

Světelná duše

30 Červen, 2020|

  Rozpoznáme-li v sobě přítomnost své původní světelné duše, poznáváme tím i svůj skutečný duchovní původ. Pouze niterným poznáním toho, kým jsme, ve své ryzí původní duševní energii se můžeme spojit s onou věčnou životní jiskrou, která se tím mění v stále větší plamen života.... A jako dítě Světla se pak znovu

Láska vesmírného vědomí

16 Červen, 2020|

  V úvodu si připomeňme, že energie Reiki není pozitivní ani negativní.  Praktik, který s ní pracuje,  by měl chápat, že se jedná o energii tzv. „nulového bodu“. Většina lidských problémů  pramení z pocitu „oddělenosti“ osobního já (ega) od Zdroje Všeho Co Je.  Z pocitu osamocenosti usilují lidé o pospolitost, o tzv. jistotu.

Neškodit jiným

15 Červen, 2020|

Neškodit jiným je další způsob, jak si nevytvářet další karmickou energii, protože skutečně duchovní vědomí se  volbou míru vyhýbá zvyšování karmických energií a dalších karmických propojení. Skutečné „duchovní já“ člověka nikdy nenutí k úmyslnému poškození jiné osoby či k mentálnímu, emocionálnímu či fyzickému útoku na tuto osobu. Vnitřní duchovní vědomí zná, že

Hledání pravdy

15 Červen, 2020|

  Abyste lépe porozuměli pravdě, je důležité si uvědomit,  že k pochopení rozsáhlé  a vyšší pravdy je zapotřebí nejprve přesně vnímat ty události, které se ve vašem současném životě  vyskytují.. Hledání pravdy znamená, že musíte být ochotni vědět nebo vidět, kdy jste  byli oklamáni nebo  jste lhali sami sobě vy,  a

SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ 1. část

9 Červen, 2020|

  Vlastně tak,  jak člověk pokračuje  ve svém vnitřním životě a celém ději  duchovního přerodu, budou výzvy sílit a přibývat, což je přirozené,  je vhodné zvážit, jakým výzvám čelí malé dítě, a porovnat to s těmi, s nimiž se setkává dospělý člověk. Při dospívání, dozrávání, fyzickém, psychickém či duchovním, se

SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ 2. část

9 Červen, 2020|

  Ti, kteří kráčí po stezce vzestupu, stezce transformace a rozšiřování vědomí, by neměli zapomínat neustále zpochybňovat svá přesvědčení (mentální šablony, že něco je a může být pouze tak a tak, získané ze šablon společnosti, filozofie, náboženství, literatury, internetu atd....) a měli by si vědomě a pravidelně potvrzovat své přímé

Vztahy a jejich odraz v energetickém poli

9 Červen, 2020|

  Skutečně duchovně zralý člověk nechce zvyšovat  žádným způsobem negativní energii, utrpení nebo způsobovat bolest. Duchovní zralost je stav, u něhož je identifikováno „co nejčistější vědomí životní jiskry “ ,  a který uznává, že duchovní vzestup vědomí  je součástí děje, kdy je hlavní příčinou toho,  co se děje ve fyzické

Labutí píseň

9 Červen, 2020|

Symbolem rytířů kulatého stolu byla labuť, která představuje zasvěceného, uschopňuje ho  levitovat vzduchem, být mistrem pocitového elementu vody a skrze její speciální schopnosti  (dlouhý krk a ostré oči) být schopen hledět skrze vodu a také objevit elementy „hlubin“. Stále  znovu používá Wagner labuť jako symbol mystického zasvěcení. Stará severská mytologie

Zůstaňte s námi v kontaktu