Blog

/Blog
Blog2019-02-26T08:55:00+00:00

DOKONALOST ?

14 Září, 2020|

  Konceptem duality je dokonalost, která má, stejně jako jiné vlastnosti, svůj  protipól  v nedokonalosti. Člověk, jenž usiluje o transformaci a rozšíření vědomí se často domnívá, že nedokonalým ho činí  určitá okolnost či stav, a pokud se má stát  dokonalým, musí přijmout jiný stav či okolnost. Avšak přijetím jakýchkoliv podmínek,

Čistota duše

14 Září, 2020|

  Jak se vlastně projevuje čistota duše?  Existuje chápání čistoty vycházející z poznání skrze fyzické smysly, chápání skrze analytickou mysl. Toto chápání se většinou zčásti přenáší na stezce rozšíření vědomí i na požadavek čistoty duše,  a tím i celého energetického pole. Tudíž se pak člověk , který usiluje o transformaci a

Sebe-odpuštění

6 Září, 2020|

  Stále znovu a znovu se ztotožňujeme s pocity viny a s obviňováním, obavami ze ztráty a se smutkem při loučení s někým, koho nám již vyšší osud neumožňuje potkávat. Ale  tzv. vina, hřích a všechno, co je s tím spojeno, je výsledkem našeho omezeného osobního vnímání. Pěstujeme si je,  a často

Vnitřní ticho

6 Září, 2020|

  To, co si o něčem myslíme a to, jaké to skutečně je, jsou dvě odlišné záležitosti. Jak vnímáme sebe sama ,  a jak  vnímáme jiné lidi,  a jaká je ve skutečnosti pravda o nás i o nich, jsou opět dvě různé záležitosti. Pokud člověk na své osobní stezce transformace

Hledání

24 Srpen, 2020|

  Ještě pár  týdnů potrvá léto, kdy zažíváme více slunečního světla, naše duše i fyzická těla  mohou být  více hlazena slunečními paprsky .. Bohužel, je poněkud běžným jevem to,  že ač slunce svítí, v duších lidí převládá tma, která se projevuje nejen smutkem, ale též starostmi, strachem, lítostí  a dalšími nízkými

Znovu objevené součásti duše

21 Srpen, 2020|

  Člověk, jenž se rozhodl růst  skrze praktikování  energie Reiki, by s ní měl  pravidelně navazovat  kontakt. Toto spojení s energií Reiki dává  člověku k dispozici množství a kvalitu energie nutnou pro cestu růstu jeho vědomí, projasňování duševní energie i stabilitu fyzického těla.  Jak, kde,   a v jakém rozsahu, to určuje příjemce, neboť energie

Příběh ledové královny v poušti

21 Srpen, 2020|

  Sama nevěděla, jak se na této rozlehlé poušti tak najednou ocitla... „Možná nějaká kletba, možná nepřátelské síly“ povzdechla si ledová královna, která se náhle  ocitla na poušti, pod rozpáleným sluncem, stojící na písku, jehož teplota společně se žárem slunce,  okamžitě začala rozpouštět ji samotnou.... „Ach, bože, co to se

Vlak na cestě  z říše snů

18 Srpen, 2020|

  Vlak, který se rozjel z oné podivné říše snů, zpočátku připomínal spíše dětský vláček, který jede velmi pomalým tempem. Kupodivu o něj projevilo hodně lidí zájem, neboť nabízel jízdu krásným údolím, které lemovala křišťálová jezírka, všude svítilo spoustu světla, všichni se v něm cítili tak krásně. Není divu, že byl zcela

Vnímat smysl událostí

14 Srpen, 2020|

  ,,Negativní psychické energie“ a ,,negativní myšlení“ jsou spolu úzce propojeny. Ačkoliv záporná realita se může jevit  jako  špatná (dočasná forma), aktuálně existuje  pouze a jen ve vědomí osoby, která v ni věří, a i záporná (negativní) realita může být pozitivním myšlením změněna na kladnou realitu. Pozitivní myšlení je schopnost

Nový přístup

14 Srpen, 2020|

  Síla osobní životní energie (magnetický aspekt životní energie, tzv. energie Kundalini) , spojené s  tou výše-dimenzionální (elektrický aspekt energie) , je natolik mocná, že je s ní důležité zacházet velmi opatrně, dovolit ji, aby se projevila, ale nedopustit, aby člověka ovládla. Pokud tato energie svým vzestupným proudem  začne čistit psychicko-energetická centra (čakry),

Zůstaňte s námi v kontaktu