Dar svobodné vůle

//Dar svobodné vůle

Milé světelné jiskřičky,

dost často se zamýšlím nad Darem Svobodné Vůle. Ano, dostali jsme všichni tento dar rozhodování, vnímám, že nám tím bylo hlavně umožněno, abychom se rozhodli, jakým směrem se dát. Zda půjdeme za Světlem, či tou druhou stranou. Ale také vnímám, a stále mě to nutí se nad tím více a více zamýšlet, že skutečnou Svobodnou Vůli rozhodování známe z vyšších světů a zde vzniká, až právě  propojením s naším božstvím. Možná máme každý jiné cítění, ale takto to vnímám.

Tímto vznikla básnička Skutečná Svoboda.

Druhá básnička vznikla ze zamýšlení a rozjímáním nad mistrovskými vlastnostmi, které jsem si dovolila použít ze skript od naší milované Zuzi.

Skutečná Svoboda

Dar svobodné vůle rozhodování nám byl dán,

ale je zde opravdu uskutečňován?

Opravdová svoboda z vyšších dimenzí pochází,

proto ji zde ta skutečnost schází.

Když se svým vědomím do vyšších sfér postupovat rozhodneme,

tam pravou svobodu, teprve nalezneme.

Očistit svou duši a vědomí od různých manipulativních šablon máme,

které nám zdánlivou svobodu slibují, ale té skutečné,

v žádném případě nedosahují.

Až pravého spojení s NBZ nabudeme,

pak ve věčné svobodné vůli se ocitneme.

Zdejší svoboda rozhodování tolik omezení má,

jen málo lidi to však vnímá.

To formy a šablony ji tolik svazují,

její skutečnost Boží vůle neprojevují.

Pokud ale zdánlivé šablony a vzorce a různé tlaky,

jako iluze zde stvořené, jen vnímáme,

tak všechno toto za sebou necháme.

Do vyšších sfér svým vědomím postoupíme,

do opravdovosti zas vstoupíme.

Posvátným proudem Života, který tolik hledáme, věčnou svobodou,

a tím i darem svobodné vůle se s v souladu NBZ zas stáváme.

Nad mistrovskými ctnostmi jsem rozjímala, o každé jsem pár řádků napsala.

Vždyť oni tolik síly mají, proto různé změny v našich identitách i DNA dělávají.

Laskavost

Laskavost k mistrovským atributům náleží,

vždyť skrývá tolik krásných vlastností.

Laskavost z lásky vychází, ale i propuštění, důvěra, moudrost se zde nachází.

V dokonalé pokoře odevzdat vše,

co nám náleží, pak v božské důvěře a trpělivosti vyčkat,

až se vše vyřeší.

Tím NBZ svoji ochotu v jeho důvěru předáváme,

co se stane, na vyšší moci necháváme.

Ego v této chvíli pod vládou Já Jsem Boží přítomnosti je, ono tam i zůstane.

JJBP je všech soudů zbavená, jen věčně lásce otevřená.

Ona na všechen celek působí, každé Já Jsem svojí úctou a dobrotou věčné lásky naplní.

Láska

Láska je všech podmínek zbavená, pro nejvyšší dobro všeho a všech vždy jedná.

Z božské víry vychází, i hluboká moudrost ji provází.

Dobrotu, pokoru i naději v sobě má,

z božské milosti vždy stvořená.

Přesnost a spravedlnost dobře zná, do věčné harmonie vše pozvedá.

Vděčnost

Svoji JJBP láskou svojí zahrnujeme, vděčností vše naplňujeme.

Dar skutečného života nám přináší, na různých úrovních nás do božství povznáší.

Ona ví nejlépe, co potřebujeme, v lehkosti s ní všeho dosahujeme.

Když jí všechno odevzdáme, sílu bezpodmínečné, moudré lásky od ní do všech našich situací dostáváme. Do dokonalé harmonie vše vyrovná, žádné dluhy u nikoho a v ničem nedělá.

Uctivý respekt

Pokud úctu svému božství dáváme,

božskou lásku ve všem zas shledáme.

Krásu i v ostatních vidíme, i jejich božství si ceníme.

Schopnost odezvy tím dostáváme, obousměrný vztah s NBZ tím otvíráme.

Společné tvůrčí činnosti se nám dostává, světlo a láska ve všem vyhrává.

Radost ze společného tvoření vnímáme, afirmacemi vše prokládáme.

Důvěru svou NBZ tímto projevujeme, vše svojí silou božství pozdvihujeme.

Odpovědnost tím velkou ale dostáváme, jak se svým božstvím nakládáme.

Do věčné pravdy vše pozvedáme, skutečnou a dokonalou harmonií vše protkáváme.

Bezúhonnost je s tímto spojená, velkou podporou a ochranou NBZ stvořená.

Božskou milostí naplněna, svým božstvím plně a vždy ochráněna.

Péče se nám od NBZ vždy dostává, světlem a láskou svojí  nás plně uctívá.

Celé nás do nich zabalí, plnou podporu nám tím projeví.

Nebojácnosti nás tímto učívá, všechny strachy z nás svojí září vymývá.

Oddanost a pokoru nám ukazuje, že vše, co nás svazovalo, můžeme propustit,

pouze božstvím a plnou Jednotou s NBZ napustit.

Angažovaný odstup od všech zkušeností je nám umožněn ,

bez hodnocení, zda to je dobré, či špatné, zas spatřen.

Všechny kritiky a hodnocení za sebou necháváme,

Tím dveře k NBZ zas dokořán otevřené máme.

I strachů z našich skutků se zbavujeme,

že stejně v každé situaci s námi NBZ je, zas spatřujeme.

Radost se k nám plně navrací, s velkým poznáním, že pouze to skutečné má na nás vliv.

Jen v lásce vše stvořené se v nás zapisuje, ostatní již neexistuje.

Pouze pravdou, světlem a láskou se stáváme, dokonalé vítězství a Jednotu s NBZ zažíváme.

Tím jsme své moci zase nabyli, tím, kým Já Jsem, se zas stali.

Přitom i šat naší duše máme možnost si různě vyzdobit,

a do své dokonalosti se i se svými zkušenostmi zas vrátit.

Plnou Jednotou s NBZ se stáváme, všechna svazující omezení za sebou necháme…..

S Láskou a velkou úctou k Vám všem Roseana

2020-02-03T20:46:00+00:003 Únor, 2020|
Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím