Informace

/Informace
Informace2020-07-07T19:32:15+00:00

NABÍDKA MOŽNOSTI DÁLKOVÉHO STUDIA

V případě zájmu o dálkové studium nabízených studijních směrů s možností konzultace mailem mě prosím kontaktujte mailem

buď přímo přes tento web (viz rubrika KONTAKT), nebo též na mailovou adresu: anaz@seznam.cz.

Dálkové studium je možné pouze pro stávající studenty (kteří se účastnili v minulosti osobních seminářů)

Upozorňuji, že mezi studiem jednotlivých směrů je potřeba dodržet minimální pauzu 1 měsíc. V případě zájmu je možné si zakoupit i více druhů studijních skript, ovšem stále platí doporučená pauza 1 měsíce (dle individuálního přístupu ke studiu někdy i více měsíců :-)). 

Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí účast na semináři, či předchozí dálkové studium) je nejčastěji ve výši 440 Kč (výše úhrady jednotlivých aktualizovaných studijních skript naleznete vždy u informace o jejich vydání) , zaslání mailem v PDF.

Výši úhrady za studijní skripta jednotlivých směrů naleznete v příslušné rubrice, zaslání mailem ve formě PDF, možnost konzultace k probíranému učivu je zahrnuta ve výši úhrady.

V případě, že máte zájem o studijní skripta vydaná již dříve, a jejichž informace jste ještě nestudovali, kontaktujte mě prosím mailem, nabízím vám možnost doporučení studia v aktuální době.  V případě, že ode mne neobdržíte odpověď, doporučuji se vrátit na určitou dobu k základům Duchovního učení o Já JsemZ.S.

Od 27. dubna 2020 budou veškeré informace ohledně  termínů vydávání nových studijních skript zasílány  zájemcům o studium osobní  mailovou korespondencí.   O termínu zahájení studia   nových studijních skript určité studijní skupiny (forma “dálkového semináře”) vás budu  vždy předem cca 3 dny informovat z důvodu dostatečného času na rozhodnutí, zda  o nabízené nové studium projevíte zájem. Otázky studentů  a  mé odpovědi  studentům jednotlivých studijních skupin mohou  (ale též nemusí) pak sdílet účastníci všech studijních skupin, vždy je podmínkou sdílení otázek  jiných studentů  a mých odpovědí vlastní osobní dotaz, či alespoň ohlas na studijní materiál    (v případě osobního souhlasu dotazujícího studenta – bez uvedení jména). Věřím, že nová forma samostudia vás osloví a bude obohacením na vaší osobní cestě vzestupu vědomí.

ROK 2020

 

Od 7, července 2020 jsou studijní skripta workshopu  “SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ – 1. část”  k dispozici ke studiu pro ty studenty, kteří doposud nebyli zařazeni do studijních skupin.Více informací o obsahu studijních skript je uvedeno v rubrice “STUDIJNÍ WORKSHOPY”.

Předpokládaný  přibližný termín možnosti zahájení studia nových studijních skript “SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ – 2. část” pro  další následující skupinu: během konce  července 2020.

Od 13. března 2020 jsou  k dispozici  jazykově a redakčně aktualizovaná manuskripta “SEDMÝ PAPRSEK”, ve formátu A5 PDF, počet stran cca 120, úhrada: 250 Kč, ukázka v  rubrice  “STUDIJNÍ ČLÁNKY”

Termín zahájení studia studijních skript “VZTAHY A JEJICH ODRAZ V ENERGETICKÉM POLI VZESTUPUJÍCÍHO VĚDOMÍ SKRZE VNITŘNÍ POSTOJE A VNĚJŠÍ VLIVY” : 14. února 2020 (úryvek ze studijních skript je uveden v rubrice “STUDIJNÍ ČLÁNKY”, více informací o obsahu studijních skript    v rubrice “Studijní workshopy).

ROK 2019

Od 21. prosince 2019 jsou  k dispozici nová studijní skripta “VZESTUP VĚDOMÍ versus ŠABLONA KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ (matrixu). Více informací naleznete v rubrice “Studijní workshopy”. Pozn.: studijní skripta “OTÁZKY, ODPOVĚDI a DOPORUČENÍ si můžete objednat společně, stejně tak lze objednat společně studijní skripta “VĚDOMÁ VDĚČNOST” + “OTÁZKY, ODPOVĚDI A DOPORUČENÍ”, nelze však objednat dohromady studijní skripta “VĚDOMÁ VDĚČNOST + VZESTUP VĚDOMÍ versus ŠABLONA KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ”, protože v každých těchto studijních skriptech naleznete  velmi silný druh informací, včetně meditačních postupů….

Studijní skripta k semináři DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM  “VĚDOMÁ VDĚČNOST” jsou  k dispozici   k samostudiu od 21. prosince  2019 

Ve stejném terminu, tj. od 21. prosince 2019  jsou k dispozici i  studijní skripta “OTÁZKY a ODPOVĚDI  k probíraným tématům studijních materiálů letošního roku  i let   předchozích, včetně  aktuálních informací o “dění” v  nejbližších vyšších dimenzionálních pásmech, jakož i doporučení pro rok 2020,  (více informací  v rubrice ” STUDIJNÍ WORKSHOPY”)

Od 9. 10. 2019 jsou k dispozici studijní skripta WORKSHOP MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK – SÍLA DUŠE (více viz rubrika “STUDIJNÍ WORKSHOPY)

Od 16. září jsou k dispozici aktualizovaná studijní skripta 7. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM (více informací viz rubrika “Vzestup vědomí”, poslední aktualizace byla v roce 2015)

Od 16. září jsou  k dispozici aktualizovaná studijní skripta TRANSFORMACE A HARMONIZACE 10., 11. a 12. čakry, tato  skripta byla poprvé vydána společně se seminářem v roce 2015, 

Od 8. srpna jsou  k dispozici aktualizovaná studijní skripta DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM 3. stupeň (poslední aktualizace byla v roce 2016), rozšířená o nový energetický postup proměny energetických bloků v 2. a 3. dimenzionálním pásmu +2. a 3.  čakře

Od 23. července 2019 jsou k dispozici aktualizovaná studijní skripta DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM 5. stupeň  (poslední aktualizace byla v r. 2016), rozšířená o dva zcela nové silné očistné a ochranné dekrety, které je vhodné  používat před jakýmikoliv dalšími afirmačními vzýváními 

Od 22. června 2019 jsou k dispozici aktualizovaná studijní skripta 6. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM (předchozí aktualizace byla v r. 2016)

Od 5. června 2019 jsou k dispozici nová studijní skripta STUDIJNÍ WORKSHOP DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM – VĚČNÉ SVĚTLO, více informací v rubrice WORKSHOPY

Od 3. června 2019 jsou k dispozici aktualizovaná studijní skripta 9. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM

Od 25. dubna 2019 budou k dispozici aktualizovaná studijní skripta ŽEZLA VNITŘNÍ SÍLY (dříve ŽEZLA OES), více informací v rubrice WORKSHOPY .

Od 25. dubna 2019 budou k dispozici nová studijní skripta 2. část MDN “Multivektorové překódování”, více informací v rubrice MDN.

Od 22. března 2019 jsou k dispozici studijní skripta “MULTIDIMENZIONÁLNÍ NAUKY – ZÁKLADNÍ POSTUPY”, více informací viz rubrika “MULTIDIMENZIONÁLNÍ NAUKY

Od 14. března 2019 jsou k dispozici nová studijní skripta “STUDIJNÍ WORKSHOP DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM, HARMONIZACE POLARIT 2. část – více informací v rubrice WORKSHOPY

Od 3. března 2019 jsou  k dispozici aktualizovaná studijní skripta “BDĚLOST VE 4. DIMENZI, SNY, VĚDOMÉ SNĚNÍ – více informací v rubrice  WORKSHOPY

Od  4. února 2019 jsou k dispozici nová studijní skripta “STUDIJNÍ WORKSHOP MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK – SÍLA ZVUKU a SVĚTLA” – 2. část: “SÍLA SVĚTLA” (multidimenzionální působení transformačních a ochranných postupů) – více informací : viz rubrika  též rubrika WORKSHOPY

Od 18. ledna 2019 jsou k dispozici aktualizovaná studijní skripta semináře Merkaba 1. stupeň, zahrnující nově i poslední 3 kroky v postupu aktivace světelného pole (více informací viz rubrika “MULTIDIMENZIONÁLNÍ NAUKY“)

od 9. ledna 2019 jsou k dispozici hlouběji nově aktualizovaná studijní skripta semináře DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM – 8. stupeň (obsah studijních skript a výše úhrady v rubrice “VZESTUP VĚDOMÍ“)

ROK 2018

Od 18. 12. 2018 jsou k dispozici nová studijní skripta WORKSHOP VÝBĚR AKTUALIZOVANÝCH MEDITACÍ z let 2011 – 2016, možnost jejich studia je kdykoliv, například po Afirmačních vzýváních či duchovně-energetických postupech Multidimenzionálních nauk. více informací viz rubrika “STUDIJNÍ WORKSHOPY

Od 8. 12. 2018 jsou k dispozici nová studijní skripta KLÍČE K DUŠI 2. část – DUŠE ATLANTIDY (více informací v rubrice  “WORKSHOPY“).

OD 1. 11. 2018 jsou k dispozici nová STUDIJNÍ SKRIPTA “STUDIJNÍ WORKSHOP DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM “HARMONIZACE POLARIT”- více viz rubrika “WORKSHOPY

od 19. 09. 2018 – Studijní skripta “STUDIJNÍ WORKSHOP MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK – SÍLA ZVUKU a SVĚTLA” – 1. část: “SÍLA ZVUKU” (multidimenzionální působení transformačních a ochranných postupů) – více informací : viz rubrika MDN + rubrika “WORKSHOPY“(možnost zakoupení společně se studijními skripty STUDIJNÍHO WORKSHOPU MDN ARK)

od 19. 09. 2018 – Studijní skripta “STUDIJNÍ WORKSHOP MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK – ARK” – více informací: viz rubrika MDN + rubrika “WORKSHOPY“(možnost zakoupení společně se studijními skripty STUDIJNÍHO WORKSHOPU MDN SÍLA ZVUKU A SVĚTLA – 1.část: SÍLA ZVUKU)

od 25. 8. 2018 – aktualizace afirmačního vzývání LÁSKY K SOBĚ (včetně nového studijního textu) – více viz rubrika “DUCHOVNÍ UČENÍ O JÁ JSEM”

od 30. 7. 2018 – Studijní skripta k semináři KLÍČE K DUŠI 1. část (více informací včetně náhledu studijních skript v rubrice “”KLÍČE K DUŠI”+ v rubrice “WORKSHOPY“)

Další nabídka dálkové formy studia:

Pokračování v následujícím vyšším stupni Duchovního učení o Já Jsem
Pracovní skripta “SFÉRY VĚDOMÍ” – více viz rubrika “VZESTUP VĚDOMÍ” + “WORKSHOPY
Pracovní skripta “KI MANNA” – více viz rubrika “KI MANNA” (vhodné prostudovat k pracovním skriptům Klíče k duši)
Pokračování v následujícím vyšším stupni MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK – více viz rubrika “MDN
Pracovní skripta “MERKABA” – více viz rubrika “MERKABA
Pracovní skripta “REIKI 3” a “ROZŠÍŘENÉ TECHNIKY REIKI 4” – více viz rubrika “REIKI” (pouze pro absolventy 1. a vyšších stupňů Duchovního učení o Já Jsem a minimálně 2. stupně MDN)
Pracovní skripta “VĚDOMÍ PAPRSKŮ” – více viz  rubrika VZESTUP VĚDOMÍ
Pracovní skripta “LEMURSKÉ ZMOCNĚNÍ” – více víz  rubrika VZESTUP VĚDOMÍ
Pracovní skripta “AKAŠICKÁ KRONIKA” – více viz  rubrika VZESTUP VĚDOMÍ

Zůstaňte s námi v kontaktu

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím