Knihy

/Knihy
Knihy2020-05-03T14:27:44+00:00

ENERGIE KUNDALINI

ENERGETICKÁ CVIČENÍ A MEDITACE K POSÍLENÍ A HARMONIZACI ČAKER

Zuzana Soukupová

formát učebnice: A5, počet stran: 214

Kniha-učebnice „Energie Kundalini, energetická cvičení a meditace k posílení a harmonizaci čaker“ nabízí čtenáři nejen podrobné informace o devíti psychicko-energetických centrech, čakrách, ale též málo známá cvičení a meditace k posílení a harmonizaci devíti čaker, jež společně působí na osobní životní sílu každého člověka, tedy konkrétně na jeho fyzickou i duševní pohodu či rozladěnost, zvládnutí životních lekcí s plným uvědoměním si jejich významu, či podlehnutí nízkým emocím a uvedením sebe sama do stagnace doprovázené např. smutkem, lítostí apod.

Energie Kundalini je přítomna v těle každého člověka jako aspekt transcendentální síly, která předchází a prostupuje celé stvoření, tato síla se nachází i v sebemenším atomu obsažena v jeho jádru.  Fyzický projev, život, vědomí i nadvědomí jsou jen různé stupně (odlišující se  různou frekvencí) projevu dřímající síly Kundalini. Oceán vědomí Nejvyššího Zdroje odívá sám sebe do šatu světla jednotlivých duší, čímž nabývá zkušenosti  v čase a prostoru.

Cena učebnice : 300,- Kč  FORMÁT PDF

V tištěné verzi VYPRODÁNO

Zaslání: mailem ve formátu PDF

MAGENTA A HRY KOSMICKÝCH SIL

Mgr. MIROSLAVA SOUKUPOVÁ

Příběh ženy, jež procitá z temného nevědomí ke skutečné podstatě svého bytí. Přesto opouští sféry Ráje, aby pronikla kolem znovuzrození, které jí umožní vyhledat jejího Milovaného a pomoci mu, stejně jako dalším, jež uvízli v zapomnění. Je to příběh putování duše od temnoty ke světlu, od nevědomí k vědomí, od strachu k lásce, od samoty ke Splynutí – cesta za hlubokým poznáním her a soubojů světla a temnoty, sil řídících naše osudy, cesta, po níž mnozí z nás jdou… jen zapomněli…

Síly světla a temnoty ovlivňují každého z nás – a naši cestu. Mnoho duší sem sestoupilo, aby nalezlo své ztracené části (ať již identity či  své Milované…. ), ale pod tíhou zdejších hutných sfér zapomněly, co sem vlastně přišly vykonat, jaký je jejich původní záměr. Zapomněly na tento souboj protikladných sil světla/temnoty  či na jejich existenci jako takovou … stejně jako na to, že je musí přesáhnout a osvobodit sebe a své Milované….

Tato knížka je věnována těm, kteří setrvávají v temnotě svého nevědomí a teprve pod tíhou této své “kukly” začínají pomalu věřit v existenci světla poznání, a tím i svobody. Ale také těm, kteří si již uvědomili svou skutečnou motýlí podstatu, k posílení při jejich letu – neboť nikdy nejsou sami…

Každý snad někdy zažil střet temnoty a světla… uvnitř i vně své bytosti – v podobě vědomí a nevědomí, dobra a zla, svobody a spoutanosti. Tato knížka je především věnována všem, jež se chtějí osvobodit ze soubojů světla a temnoty…

Úryvek z knihy:

(…) Něžný puls života pouště obklopuje vyhnanství mé duše, mé tělo utýrané bolestným prožitkem zklamání… a já vlaji, vznáším se jako chmýří odkvetlých květů, jako prach, jenž zbyl po živé bytosti. Hyeny mi dělají společnost, jsou přátelskými dušemi oproti tomu, s nímž se měl můj osud naplnit. Mé nitro je roztrhané silami skrytými za oponou bran mezi dimenzemi… Trmácím se pouští dál, oddávám jí své bytí, otevírám rány ve svém nitru. Ó, jak mateřskou milující péči dává mi… Sladká prázdnoto, jež jsi Vším… ty, nespatřitelná fyzickým zrakem, nevnímatelná, skrytá Matko-Otče, uzdravte mou duši, dejte mi sílu jít dál… Naplňte mne svou moudrostí, ať spatřím záměr Boží s mým proudem života… Prodchněte mne láskou, nechť úkol mého života zde je naplněn… Padám do mdlob z pouštního horka – či snad již opouštím tuto fyzickou schránku, jež byla nástrojem mé duši?
V dáli se vynořují lvi, míří ke mně svým půvabným, vznešeným krokem. Sluncem rozpálená poušť proniká žárem písečných plamenů mou kůží, mé nitro je zcela odevzdáno tomu vše-naplňujícímu Jednomu. Má omámená mysl snad naposledy přehrává scénu právě uplynulých dramat zdejšího života. (…)
Autorka: Mgr. M. Soukupová
160 stran, rozměr A5, ISBN 978-80-254-8636-8

objednávky: mirkasou@gmail.com

Cena.: 200 Kč + 50 Kč poštovné a balné

MANUÁL CESTY LÁSKY NAPŘÍČ ČASEM aneb příslib spřízněných duší okřídlených bojovníků světla

Autorka: Mgr. M. Soukupová
150 stran, rozměr A5, ISBN 978-80-260-6422-0

Instrukce k tomu jak číst tuto knihu:

Jistě není náhodou, že jste se setkali s touto knihou. Příběh, který je zaznamenán v následujících řádcích je sepsán nelineárně, tj. neodpovídá našemu trojrozměrnému vnímání reality. Čas a prostor se odehrávají jinak, než jsme na ně zvyklí z našeho světa 21. století. Budoucnost je závislá na změnách, které provádíme v minulosti, a tím se zakouší plná a věčná přítomnost. Tento příběh je blízký mnohým z nás, cestovatelům časem. Proto perspektiva, ze které je sepisován, je někdy z pohledu „Já“, tj. „Nás“… a někdy jako „ona“, a to proto, abychom zažili pocity a vnímání situace z více pohledů a tím se v nás probudilo, co se probudit má… Není to tedy tradiční pojetí knihy a vyžaduje rozšířené vědomí, naprosté přijetí, odložení logické mysli a nastartování vyššího vědomí. Příběh je mnohavrstevný a náš lidský rozměr vnímání rozpozná šifru, jež je v něm zakódovaná, teprve až po jeho úplném dočtení a vstřebání…

Ocitám se uprostřed moře vědomí okřídlených bojovníků a prolétá mnou množství záznamů zde obsažených, vnímám je, avšak není možné je zachytit, či si je přivlastnit. Jsou to cenná poznání, která přináší každý z nás Zdroji – informace, které spolu sdílíme a které se prolínají mezi sebou. Táži se zde, jaké další kroky máme podniknout, abychom osvobodili naše bytí i to pozemské? Co nám chybí za informace, jež nás mají osvítit a navést na správnou cestu?

Ukázky z knihy:

….Ulehám do sarkofágu z bílé hmoty – působí jako bílý mramor, je však jemný a má tělesnou teplotu. Září jemným svitem, jako živoucí dýchající bytost vyzařující příjemné hřejivé pulzování. Mé tělo v průsvitných šatech z bílého hedvábí, jakoby mě také konejšilo před cestou, která mě čeká. Ano, rozhodla jsem se, už nebudu váhat – vlastně, neváhala jsem, jen moji nejdražší teskní nad rozhodnutím, které jsem učinila. Jinak to ani nešlo a nejde. Náš svět Sirius B v galaktickém souosí s planetou Zemí je v ohrožení a prognóza mé nejdražší Anity, kněžky vědmy, je jasná – když se teď nevydáme do Atlantidy na planetě Zemi, budoucnost lidstva bude ohrožena.

V tištěné verzi VYPRODÁNO

Objednávky zasílejte na mailovou adresu: mirkasou@gmail.com

Zaslání: mailem ve formátu PDF

Úhrada ve výši 250 Kč  (úhradu neposílejte předem bez předešlé vzájemné mailové korespondence)

SVĚTLO DUŠE versus STINNÉ JÁ

autor: Zuzana Soukupová

formát: A5, 73 stran

Ukázka z knihy:

psychologického pohledu lze pohlížet na světlo jako na části našeho vědomí, které jsou na nejpokročilejší úrovni (je to tedy naše „nejvyšší mysl“) a které nás vedou k osvícení – neboli jasnému pohledu na svět a události kolem nás. Z pohledu energetického světlo představuje tu část naší psychiky, která osciluje nejrychleji, část naší identity s nejvyšší frekvencí, nazývaná také  super-vědomá mysl (světelné frekvence naší životní jiskry, Vyššího Já a očištěné duše).  Z hlediska kolektivní psychiky představuje světlo lidi, kteří mají nejvyšší frekvenční uvědomění a nejrozšířenější vědomí, kteří slouží jako síla evoluce směrem k osvícení vědomí.

V psychologických termínech stín představuje onu část našeho vědomí, kterou jsme odsoudili jako nežádoucí, kterou potlačujeme či přehlížíme, abychom si ohledně sebe sama udrželi pocit „správnosti“. Je to ta část našich myšlenek a pocitů (jako strachy, nenávisti, pocity bezmoci), o nichž jsme usoudili, že jsou pro nás nepřijatelné, a které skončily tím, že jsme je nezpracovali  v podvědomé mysli.

Z pohledu energie stín zastupuje ty části našeho energetického vědomí, které mají nízkou vibraci a nižší frekvenci, a jsou tvořeny nezpracovanými přesvědčeními, myšlenkami, emocemi a vzpomínkami. Tyto nezpracované části  Já existují jako množství disharmonické energie, které jsou skladovány v buněčné paměti těla  i v DNA v podobě miasmat (karmických nánosů) a způsobují  nevyzpytatelné impulsy pro naše jednání, myšlenky, emoce a fyzické nemoci, neboť hledají své vyjádření prostřednictvím těla a  činů našeho osobního já.

Cena: 200 Kč

CESTA DO SVÉHO PODVĚDOMÍ

autor: Zuzana Soukupová

67 stran, velikost: A5, papír: křída lesklá

Své podvědomí si můžeme představit jako hluboké jezero. Na povrchu jezera je viditelné naše vědomé Já a můžeme s ním být v kontaktu, když plaveme, rybaříme či se brodíme. Jsme si částečně vědomi toho, co leží na dně jezera, ovšem děláme, že to nevidíme… Věci lehčí, jako je list či pírko, plavou na povrchu jezera, ale věci těžší, jako je třeba kámen, se potopily na samotné dno. Nicméně, i to pírko nebo list se časem potopí na dno.

Naše šťastné zkušenosti a vzpomínky jsou energií  ,,lehčí“ (vyšší frekvence), protože jsou naplněny láskou, a mohou plout na povrchu našeho vědomí. Na druhou stranu, naše nešťastné, bolestné zkušenosti a vzpomínky jsou ,,těžší“ (mají nižší frekvenci), neboť jsou naplněny strachem, smutkem, bolestí z neuskutečněných přání, zraněními… Tyto strachem naplněné vzpomínky a zkušenosti se potopí hluboko na dno jezera našeho podvědomí, naší nižší duševní sféry.  Nepotopí se samy, jsme to my, kdo je tam uloží, a to z jediného důvodu – abychom v okamžiku určité lekce netrpěli… Abychom očistili tyto své staré emoce strachu, viny, stavu bez lásky, zklamání i studu, musíme se rozhodnout vstoupit do vod svého nevědomí, abychom osvobodili ty části naší psychiky, jež zde našim dávnějším rozhodnutím uvízly.

Knížka ve formě manuskript  pomáhá čtenářům objasnit základní témata cesty osobně-duchovního rozvoje.  Podává základní informace o psychicko-energetických centrech – čakrách,  osobní životní energii – Kundalini, pomáhá lépe se orientovat v zákoutích svých nejasných emocí, těžkých myšlenek.  Součástí  textu jsou i  speciálně laděné meditace určené k postupnému odkrytí nevědomých částí  duše a  též k jejich projasnění.

Cena: 200 Kč

MEDITACE A AFIRMACE PRO KAŽDÝ DEN

NOVÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

manuskript: 98 stran, velikost: A5,

Malá knížečka naplněná tajemným poselstvím jemně-hmotných bytostí.. Každý den v týdnu je zasvěcen vyzařování jednoho ze sedmi kosmických paprsků, které jsou řízeny jednotlivými aspekty archandělů. Tato malá, přesto vysokými světelnými frekvencemi naplněna knížka obsahuje doporučené texty pro každodenní naladění se na příslušnou vlastnost daného archanděla. Její součástí jsou též  silné a účinné afirmace každodenních energetických ochran, afirmace na obnovení životní energie, vnitřního klidu atd.

Ukázka z manuskript:

JÁ JSEM vedení prvotní lásky. JÁ JSEM klidný, když čelím zmatku.

…nechť je tvůj život, tvé následování vyšších pravidel bytí tak nenápadné, aby nikdo nezaznamenal tvé úsilí. Jinak by se se proti tobě mohla obrátit cizí vůle nebo by mohla tvá vlastní pýcha otrávit tvou cestu…..Buď bdělý, používej své vnitřní světlo i a dary tak, aby byla rozšířena ….

Tištěná verze – cena: 200 Kč+poštovné

Elektronická verze – 200 Kč

Kniha “Zasvěcení ve Velké Pyramidě“ – Earlyne Chaney

EARLYNE CHANEY…

Autorka této knihy je velmi věrohodnou vypravěčkou pravdivých příběhů. Od roku 1951, kdy se podílela na založení Astara (duchovní a vzdělávací neziskové organizace), získala její díla mezinárodní uznání mezi nejlepšími mystickými a metafyzickými spisy.

Astara: Kniha života (Astara’s Book of Life), první práce E. Chaney je řadou více než 150 lekcí ohledně mystického života a všech jeho aspektů. Kniha Vzpomínky, autobiografie mystika je opakovaně vydávána od roku 1974. Další její knihy rozšířené ve světě jsou: Za Zítřkem (Beyond Tomorrow), Odhalení věcí příštích (Revelation of Things to come), Tajemství z Mt. Shasta (Secrets from Mt.Shasta), Kniha nových začátků (Book of Beginning Again) a Kundalini a třetí oko (Kundalini and the Third Eye).

Kromě spisovatelské činnosti byla Earlyne Chaney též učitelkou a léčitelkou. Její semináře a videokazety o procesu smrti a umírání, o tom, co se odehrává, když přejdete na druhou stranu, byly průkopnickými prezentacemi tohoto fascinujícího tématu.

Předmluva překladatele

Touto knihou se odhaluje skrytá tvář dávných věků, poselství zanechané dávnými civilizacemi, poukazující na mystérium Existence… Okamžik, v němž tato kniha přichází, není zdaleka “náhodou”, a každou duši – jež touží uzřít světlo pravdy a poznat niterné tajemství svého vlastního Bytí – povede do oblastí jí dříve zatajených, nepochopených a neznámých…

Působení následujících řádků na váš život může být nečekané až zvláštní. Avšak nastává doba změn a odstranění závojů, jež nám zabraňovaly poznat naši skutečnou podstatu a pravdivé směřování – musí nastat nejprve v každé duši, a pak v celém spektru lidstva. Můžeme spatřit pravou tvář sebe samých i tvář Existence… Cesta k tomu vedoucí je niterná, čato i bolestná z důvodu odstraňování iluzí vytvořených jak námi, tak i těmi, kteří si nepřejí, abychom poznali Pravdu…

Slovo může být mocným klíčem k otevření brány v nás… může v nás vyvolat dávné vzpomínky či přesně poukázat na to, před čím se v sobě ve strachu ukrýváme… Pokud se řádkům této knihy otevřete, necháte slova znít a hrát jako mystickou melodii, rozvibrovávající to dávno zapomenuté ve vás, přenese vás do okamžiků pradávných dob, které úzce souvisejí s vaším současným životem… a pochopíte, kým jste a proč jste zde… Melodie těchto slov vám bude osvobozujícím tancem z pout vašich mylných představ, jež vás svazovaly a držely ve stavu otroka vlastních stínů…

Nastal čas, kdy Mystéria vycházejí z úkrytu zapomnění, boří báje a pověry vytvořené nechápajícím a zatemněným vědomím…. Nastává čas, kdy duše a lidstvo spatří Pravdu, jež přichází, aby přinesla Světlo do Života každého z nás a nastolila nový Řád na tomto světě – Řád v souladu s kosmickými zákony…

Nechť je vaše putování za Světlem provázeno Láskou k Existenci, neboť jen Láska je cestou i jejím cílem ve spatření Pravdy… Temnota je absencí Světla – a tak se nebojte a nechte do sebe proniknout zářivé paprsky, ať vás naplní hlubokým cítěním Života, v němž je vše Jedním…

Mgr. Miroslava Soukupová

Úryvky z knihy

“Pak, prohlížejíc dlouhý průchod, mi Anubis připomněl, že mířím k fialové Arše, která se může stát mou hrobkou – a vskutku dvojitá klenba vstupu do Šachty se jevila jako náhrobní kámen hrobu, symbolizující bod, za nímž se smrtelný zrak zavřel vůči vnějšímu světu a otevřel se mystériím neviditelného světa na druhé straně hrobky. Zírajíc do temného šera, viděla jsem děsivý, hrobu podobný průchod, jenž směřoval prudce dolů do temných hlubin “podzemního světa“.

Anubis mi připomněl, že stejně jako zesnulý, až sejdu dolů do hlubin Ohnivého očistce, přijdu do světla nesmrtelnosti – tak jako slunce zapadá a vychází v plné záři nad čekající svět. Mluvil o zkušenostech, které mne čekají, jakmile se poslední paprsek světla skryje před mým zrakem. Musela jsem si pamatovat Slovo Moci, heslo, neboť mě čekalo ještě mnoho zkoušek před tím, než přejdu práh, za nímž je cesta vzestupu. Doutnající pochodeň, již Anubis rozsvítil, vytvářela hrozivé stíny, zatímco mne varoval, že přiblížím-li se k Šachtě, musím být připravena na setkání se záznamem svých minulých skutků – zda jsem ve své snaze o vykonání dobrých skutků během svého života na Zemi uspěla či nikoliv. (…)“

Objednávka knihy „Zasvěcení ve Velké pyramidě“mirkasou@gmail.com

Autorka: Earlyne Chaney, ASTARA.  246 stran, rozměr 168 x 220mm, ISBN 978-80-254-4747-5

Cena: 300 Kč + 50 Kč poštovné a balné

Zůstaňte s námi v kontaktu