Multidimenzionální nauky

/Multidimenzionální nauky
Multidimenzionální nauky2019-07-14T19:22:07+00:00

Lotus

MULTIDIMENZIONÁLNÍ NAUKY

Ti z nás,  kteří nadále hledáme svou cestu zpět k ,,pravdě” o tom, kým ve skutečnosti rozšířeného vědomí doopravdy jsme, si většinou přejeme, abychom se  co nejrychlejším způsobem duchovně-energeticky pozvedli a dosáhli tak k zesílení našeho energetického pole a k rozšíření vědomí, abychom byli více v harmonii s  vlivem přísunu silných a vysokých energií, jenž na Zemi probíhá.

Přírůstek energie spojen s aktivací výše dimenzionálních proudů energií je u každého z nás osobním dějem. Každý z nás se inkarnuje s předem domluvenou dohodou ohledně individuální úrovně aktivace, což závisí na množství energie, již jsou schopny energetické  planetární mřížky podpořit. Proto tedy ne každý během svého pobytu na planetě může dosáhnout stejné úrovně aktivace,  aktivuje se do úrovně, jež je přípustná pro planetární mřížku, pro jeho skupinu duší (monádu) i pro něj samotného.

Není tedy možno poskytnout standardizovanou odpověď  s ohledem na to, jak rychle by  měl každý jedinec projít nabízenými duchovně-energetickými postupy,  nebo jak moc času by měl strávit u každé skupiny těchto postupů.

Posloupnost, která je nabízena ve výuce MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK, je přesto stále doporučovanou posloupností, jež má umožnit integrace a aktivaci vysokých duchovních frekvencí v bezpečném pořadí. Strávený čas má stejnou důležitost jako pochopení toho, čeho si přejete dosáhnout, avšak hlavním cílem by měla být každodenní pravidelnost, vytvoření bezpečného prostoru pro vás samotné a každodenní vyčlenění určitého času na spolu-tvoření s těmito vysokými duchovními frekvencemi Zdroje.

Cílem by mělo být udržet si pohodlné a stále tempo a v souvislosti s vlastním postupem technikami věnovat pozornost svému vlastnímu vnitřnímu vedení. Pokud chcete, můžete přeskočit po základních technikách přejít k úplné posloupnosti technik. To vám umožní aktivovat dostatečné frekvence, abyste mohli postupovat rychleji, avšak propracujete-li se úplnou posloupností technik světelného energetického pole tak, jak jsou nabízeny, umožní vám to stabilnější a silnější aktivací frekvencí.

Je též možné se propracovat následující posloupností a též integrovat současně informace z dalších nabízených workshopů a související postupy, avšak je třeba dát pozor, abyste se nepřetížili nebo či „moc netlačili na pilu”. Důležitá je vytrvalost, nikoliv množství.

ZÁKLADNÍ POSTUPY

 1. Aktivace osobního 12D ochranného štítu
 2. Ochranný štít pro 4D energetické pole
 3. Smaragdové a ametystové čištění
 4. Vytvoření osobního spojení s polem nejvyšších dimenzí Zvuku a Světla – probuzení vnitřní duchovní šablony
 5. Optická indukce šesti vysokých V kódů
 6. Znovuobnovení zvukového a světelného pole
 7. Indukce dvou V. kódů k aktivaci 1.-13. čakry a k „Slovům spolutvoření“
 8. Vytvoření harmonického prostředí
 9. Mistrovské přístupy
 10. Mistrovské odpovědnosti
 11. Teoretická část (informace týkající se základů MDN)
 12. Doporučené postupy Vzývání Kr.ř.
 13. Dva silné meditační postupy k aktivaci plasm. frekvencí + vysvětlivky

Studijní skripta (cca 111 stránek A4), úhrada 1.728 Kč (aktualizovaná verze pro opakující: 542 Kčk dispozici od 22. března 2019

Lotus

ZÁKLADNÍ TECHNIKY MDN 2.ČÁST

MULTI-VEKTOROVÉ HOLOGRAFICKÉ PŘEKÓDOVÁNÍ 4 + 20.základních postupů k aktivaci multidimenzionálního energetického pole + resumé informací o multidimenzionální anatomii, struktuře sjednoceného morfologického pole

Během postupů uvedených v multi-vektorového holografického překódování vaše vědomí TADY a TEĎ vědomě upravuje reality nejen v minulosti a budoucnosti, ale i v nižších a vyšších dimenzích. Je vhodné počítat s tím, že toto „překódování“ může zpočátku vyvolat v TADY a TEĎ mírný či větší chaos, ale pokud si dovedete představit, jak se v rámci holografické (slovo hologram je přibližně vytvořeno z „holos“-  celistvý, „gram“- obraz ) reality kříží dimenze, přijde vám to ohromující a dokonalé.

Zkuste si v mysli vytvořit nyní obrázek šablony, kterou vytvořil SÁM NEJVYŠŠÍ ZDROJ… Vizualizujte si, jak je utkaná dle dokonalosti JEHO SAMOTNÉHO, JEHO ZÁKONŮ STVOŘENÍ I TVOŘENÍ…. Snažte se ji vizualizovat jako nádhernou skalární síť vědomí, 12 sfér vědomí, různé energetické linie, skrze něž proudí ono VĚDOMÍ, a představte si též, jak je tato skalární síť vašeho původního božského modrotisku NEUSTÁLE A NAVŽDY SPOJENA SE SVÝM ZDROJEM, jak uvnitř sebe stejně jako ON, zahrnuje nespočet vrstev (dimenzí), časových úseků (vektorů)… A na jakémkoliv poškození, které zde během věků, jež uběhly od vašeho prvního vstupu do EXISTENCE coby vědomí, budete následujícími postupy pracovat… Není to úžasné J?????? ..

Základním pravidlem, které by mělo být vašim opěrným bodem k nalezení rovnováhy v čase momentálního zmatku je vaše víra v dokonalost božské šablony a jejího šifrování k vzestupu vašeho vědomí směrem do vyšších dimenzí bytí, dokonalost, která je obsažena ve vašem osobním božském modrotisku a tím i ve vaší osobní cestě vzestupu vědomí…

Studijní skripta (formát PDF, zaslání mailem, cca 106 stránek A4, včetně barevných kódů) 
úhrada: 1728 Kč(zahrnuje i možnost konzultace mailem ohledně studijního materiálu)
úhrada (pro absolventy dřívějších studijních setkání MP 4. a vyšších stupňů, a též pro absolventy 2. doplňujících info MDN) : 864 Kč
K dispozici od 25. dubna 2019

Lotus

Merkaba

Merkabická pole jsou energetickými „orgány“, jimiž jsme udržováni v projevené (vždy v určitých dimenzionálních sférách)  určité „pevné fázi“, jsou však taktéž účinnými prostředky, jimiž se z této „pevné fáze“ můžeme uvolnit.  Umožňují nám postoupit (což ve skutečnosti znamená se rozpínat) do další soustavy dimenzionálních polí existence a progresivně svým vědomím vzestoupit, nebo sestoupit.  Vzestup zahrnuje proces, v němž je lidské vědomí  rozšiřováno z jeho působení v nižších dimenzích do těch vyšších.  Tohoto stavu je  dosaženo prostřednictvím nejen pravidelné meditace, ale též pravdivým (jasným, opravdovým) i morálním způsobem běžného života,  jež vyžaduje plnou integraci mysli, emocí (tedy duše), fyzického těla i vědomí (analytické i duchovní podstaty mysli)  do jednoho vzoru světla, a tím dochází k překročení vědomí určité reality do té vyšší a to jediným správným způsobem. Dospěli jsme k dalšímu z velkolepých okamžiků lidských dějin, kdy na planetu Zemi dopadají vysoké kosmické energie   a dochází k dalšímu obrovskému skoku v lidském vědomí. Aktivované energetické pole obklopující fyzické tělo (Merkaba) je vstupní branou nebo dimenzionálním oknem do vyšší úrovně vědomí,  je nedílnou součástí velké změny, často nazývané duchovně-energetický vzestup vědomí.  Klíčem k  duchovně-energetickému vzestupu je záměr něco pro to učinit, můžeme projasnit své energetické pole,  řídit a hlídat  své myšlenky i slova, která pronášíme. Ať už jsme v tomto okamžiku ,,dobří“ či ,,zlí“, vždy máme šanci ke změně.  Záleží  jen a jen na našem záměru a též na naší  vnitřní síle k jeho uskutečnění.
Způsob samostudia: Úhrada za studijní skripta 1. až 3. stupně je za každý stupeň 1.940,- Kč, Zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu. Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí studium stejného směru) je 440 Kč, zaslání mailem v PDF.

Lotus

Merkaba

Merkabická pole jsou energetickými „orgány“, jimiž jsme udržováni v projevené (vždy v určitých dimenzionálních sférách)  určité „pevné fázi“, jsou však taktéž účinnými prostředky, jimiž se z této „pevné fáze“ můžeme uvolnit.  Umožňují nám postoupit (což ve skutečnosti znamená se rozpínat) do další soustavy dimenzionálních polí existence a progresivně svým vědomím vzestoupit, nebo sestoupit.  Vzestup zahrnuje proces, v němž je lidské vědomí  rozšiřováno z jeho působení v nižších dimenzích Existence do těch vyšších.  Tohoto stavu je  dosaženo prostřednictvím nejen pravidelné meditace, ale též pravdivým (jasným, opravdovým) i morálním způsobem běžného života,  jež vyžaduje plnou integraci mysli, emocí (tedy duše), fyzického těla i vědomí (analytické i duchovní podstaty mysli)  do jednoho vzoru světla, čímž dochází k překročení vědomí určité reality do té vyšší a to jediným správným způsobem. Dospěli jsme k dalšímu z velkolepých okamžiků lidských dějin, kdy na planetu Zemi dopadají vysoké kosmické energie   a dochází k  možnosti dalšího kvantového skoku v lidském vědomí. Aktivované energetické pole obklopující fyzické tělo (Merkaba) je vstupní branou nebo dimenzionálním oknem do vyšší úrovně vědomí,  je nedílnou součástí velké změny, často nazývané duchovně-energetický vzestup vědomí.  Klíčem k  duchovně-energetickému vzestupu je záměr něco pro to učinit, můžeme projasnit své energetické pole,  řídit a hlídat  své myšlenky i slova, která pronášíme. Ať už jsme v tomto okamžiku ,,dobří“ či ,,zlí“, vždy máme šanci ke změně.  Záleží  jen a jen na našem záměru a též na naší  vnitřní síle k jeho uskutečnění.
Způsob samostudia: Úhrada za studijní skripta 1. až 3. stupně je za každý stupeň 1.440,- Kč,

Zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF

Úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu. Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí studium stejného směru) je 440 Kč, zaslání mailem v PDF.

Lotus

Let Magentového motýla

Obsah studijních skript 1. stupně k osobnímu dálkovému samostudiu:

 • silný duchovně-energetický meditační postup “Let magentového motýla” 
 • postupy k proměně osobních i rodových podvědomých energií,
 • postupy k otevření přirozených energetických proudů jemně-hmotné anatomie

Předpokladem k samostudiu: minimálně 1. stupeň Multidimenzionálních nauk

Úhrada za pracovní skripta: 1.440,- Kč, zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

2.stupeň

Obsah studijních skript 2. stupni k dálkovému samostudiu: na dotaz mailem
Předpoklad k samostudiu informací: absolvování semináře či samostudium 1.stupně LMM
Úhrada za pracovní skripta: 1.440,- Kč, zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu

Zůstaňte s námi v kontaktu

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím