Odraz vztahů

//Odraz vztahů

O víkendu jsem podruhé dostudoval skripta „Odraz vztahů“. Jak jsi již sama zmiňovala, tentokrát ses jej rozhodla pojmout trochu jinak, ať již s ohledem na současnou situaci, tak i s ohledem na přístupu analytické mysli některých z nás . Zařazení té celé řady otázek, na mě nejprve trošku působilo jako “tahání kočky za ocas“ , bylo mně patrné, že vskutku je pohodlnější si jenom pěkně číst, né že by ani u toho čtení nedocházela spousta věcí, ale takové trefně mířené otázky, ty dokáží přinutit odkrýt ledacos, zejména to, kde byla tendence některé věci upozaďovat.

Nevybavil bych si teď vše, kolik jsem v těch skriptech našel poučných informací. Lidsky řečeno, nabídla mně nový náhled, jak lze ten pozemský život doopravdy vnímat a co nejpřínosněji (z pohledu duchovního růstu) jej dokázat prožít. Teď si uvědomuji, že i ty všechny informace z něj opět dále propojí studia předchozích seminářů, ať již to je Vědomá Vděčnost, Vzestup vědomí vs šablona kolektivní nevědomí či Harmonizace polarit,…. Jedna věc je meditovat a myslet si, že vědět co činit při sezení v meditačním křesle. Druhá věc je dokázat to doopravdy žít. A k tomu studium těchto skript výrazně napomáhá.

Co bych alespoň rád jmenovitě zmínil, že mě velmi oslovil pohled, jaký jsi nabídla na záležitost „manželství”. Otevřeně řečeno, doposud jsem se na něj díval asi tak, jak se dnešní mladí dívají na vlastnění auta. Ano, pro řadu lidí je to šablonou a nezbytnou podmínkou pro nalezení pomyslného rádoby štěstí. Ty jsi mně ale nabídla i jiný pohled, že kromě té karmicky-výchovné záležitosti , to má i obrovský duchovní potenciál dalece přesahující běžné ne-vědomí.

Druhá věc, která mně přišla velmi krásná, že to je čistota naší duše, srdce, čistota našich činů, která se nám může vytvořit tu nejlepší ochranu. A naopak 🙂

Ta skripta mně doposud velmi pomohla. Pomohla mně navést k novému náhledu na některé pomyslně tíživější události v mém životě, které mně do té doby chtě nechtě poměrně ovlivňovaly, ale bez kterých bych tu dnes dost možná nepsal… Díky tomu jsem dokázal s nimi pohnout a propustit (co to doposud jen šlo  ). Za tuto nabídnutou možnost Ti velmi děkuji, jako za celá skripta. Studium (a zase ty otázky ) mě dostrkaly si uvědomit i další nové oblasti, které jsem si vlastně ani pořádně doposud neuvědomoval.

Na závěr jsem si poznamenal i pár otázek, na které bych se Tě rád poprosil, můžeš-li na ně odpovědět?

– Co je tím zlomem pro propuštění oné potřeby pro očištění, scelení a rozzáření duše skrze bolestivé vztahy? Dá se říci, že je to plné odpuštění těm, který nám zdánlivě ublížili, odpuštění sobě a rozpoznání onoho vyššího záměru za tím vším? Tedy jednoduše řečeno vycídění veškerého negativního vnímání z naší duševní energie a nahrazení je stavem setrvání v bezpodmínečné lásce?

Odpověď: Zlomem pro propuštění oné potřeby skrze bolestivé vztahy je pochopení, proč jsme si „nechali“ těmi ostatními životními (karmickými) partnery ubližovat, pochopení, týkající se například možnosti, kdy skrze tyto osoby jsme šli doslova proti svému vnitřnímu světlu například z důvodu „lidsky“ stanovených norem laskavosti, lidské lásky, společenských norem, ale i z důvodu šablon naší rodové linie, které ovlivňovali existenci těchto bolestivých vztahů.  Pak může dojít ke skutečnému OD-PUŠTĚNÍ i onomu PROPUŠTĚNÍ….Ono setrvat ve stavu skutečné magnetické síly božské lásky je možné až na těch nejvyšších stupňů duchovního mistrovství (více informací o tom nalezneš v nových studijních skriptech „SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ“).

– Je i pro partnerský vztah jako takový poplatné to co píšeš, že je pro manželský? Nabízí pochopitelně taktéž potenciál k růstu. Ale zejména tím mám na mysli ve smyslu důvěry, věrnosti a potažmo vytvoření oné ochranné hradby kolem vztahu? Nebo ten vyslovený akt manželské slibu v 3D realitě dělá výrazný rozdíl?

Odpověď: Každý partnerský vztah nabízí potenciál k růstu, pokud si člověk uvědomí, co se má naučit… A pokud je jeho vědomí i energie zcela ponořeno pouze na tento vztah, ochranná hradba se vytváří (samozřejmě, v této dimenzi nikdy není stoprocentní…). Manželský slib ve fyzické realitě toto vše umocňuje (ať se to jeví jako „formální“ či „úřední“ akt) neboť každé vědomí a energie podléhá v každé dimenzi zákonům v ní působících.

– Je-li duchovní pouto mezi členy rodiny silné a láska přetrvává, může být důvodem vzdalování se nutnost, aby se pokoušeli hledat každý svou vlastní cestu poznání a vymanili se tak z výraznějšího ovlivňování názory/zkušenostmi ostatních členů?

 

Odpověď: Ano, je to jedna z možností… Většinou se však jedná o duševní (energetické) a též určitým způsobem přece jen i karmické pouto, v nichž působí frekvence lásky na úrovni fyzické a vyšší astrální reality,  a pokud se pokouší každý jít svou vlastní cestou, je zřejmé, že na vyšších úrovních Existence náleží dotyční členové  rodiny k jiné skupině duší (monádě)….

– Společná energetická pole se vytvářejí všude tam, kde je více lidí pohromadě. Píšeš, že se jedná o „elektromagnetické pole“. Tento výraz mně zaujal  a rád bych se Tě zeptal, jestli jej chápu správně. Oněmi výrazy je doslova míněno existující propojené působení magnetické a elektrické polarity, která však žel ve většině případů má deformovanou podobu úměrnou dle stavu vědomí zúčastněných osob v daném kolektivu a přednastavených šablon v dané situaci? To, že nás to elektromagnetické pole má posléze tendenci vztahovat je pak se domnívám odrazem toho jak moc to dovolíme/umožníme skrze naše vlastní bloky (deformace).

Odpověď: Elektromagnetická pole jsou skutečně vytvářena všude, kde se sejde více lidí, což je z pohledu proudění energie a vědomí zcela přirozené  🙂… Míra výšky či níže frekvencí energie magnetické a elektrické polarity, jakož i jejich poměr harmonizace či disharmonie se samozřejmě liší, a pokud například vstoupí člověk s dokonale vyváženým elektromagnetickým polem do toho disharmonického, existuje možnost, že svým harmonicky vyváženým polem toto pole ovlivní směrem k harmonii, nebo, pokud jeho určité deformace rezonují s tímto disharmonickým polem, velmi brzy se připojí (a na poměrně delší dobu) k onomu poli. Zde samozřejmě platí, že v rámci určitých zákonů proudění energie-vědomí existuje i to, že onoho člověka to prostě do zcela disharmonicky působícího elektromagnetického pole „nepustí“, ale též ho to tam může naopak poslat, aby určité disharmonické pole zharmonizoval. Zde záleží na individuálních situacích a potřebách duše či monády…..

 

Děkuji, s láskou a přáním hezkých dnů  Lancelot

 

2020-03-11T09:09:43+00:0011 Březen, 2020|
Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím