Smysl probuzení

//Smysl probuzení

 

Smyslem probuzení  vlastní vnitřní životní  jiskry je učinit ze sebe sama opět plnohodnotně vědomou jednotku energie, jež si obnoví povědomí o své vlastní duchovní podstatě a následně se skrze osobní cestu  vzestupu vědomí (odstupňovanou dle míry zapomnění) vědomě spojí nejen se svými vyššími částmi vědomí, svou duchovní rodinou, ale posléze  i s nejvyššími dimenzemi energie-vědomí Nejvyššího Zdroje.  Při cestě za opětovným sjednocením se Zdrojem Všeho Co Je, bytost postupně znovu získává své schopnosti tvoření a svobodné vůle až na úroveň, kdy dosáhne zpočátku postupné, později plnější osvícení vědomí, jímž se spojuje s nejvyššími dimenzemi Existence, samozřejmě nalézajíc u toho SEBE SAMA, smysl své existence, spojuje se stále více s proudem energie-vědomí  Zdroje Všeho Co Je.

V naší kultuře, jež má tendenci vše rozdělovat do předpřipravených přihrádek, chybí toto základní porozumění,  že všechny bytosti jsou pouze různými tvářemi jednoho oceánu vědomí – energie Nejvyššího  Zdroje, že jiskra JEHO energie-vědomí  sídlí v každém projeveném atomu či molekule… měli bychom si to uvědomovat a vycházet z tohoto předpokladu ve svém každodenním rozhodování. Přijmeme-li fakt, že bytosti, jež se nacházejí v našem osobním hologramu, nám povětšinou zrcadlí nás samotné (či psychologické aspekty naší rodové linie) ,  dojde nám časem, že stejně tak nám odrážejí náš  niterný vztah k energii-vědomí Nejvyššího Zdroje.

Cesta životem dle řádu  proudění energie-vědomí Nejvyššího Zdroje vytváří to, čemu se dá říkat šťastný život. Nicméně naše svobodná vůle nás může zavést i na cesty, kdy se nesnažíme rozpomenout a ani se neřídíme zákony proudění energie-vědomí Zdroje, nerespektujeme Zákon Jednoty. Tehdy se naše energie přidává na stranu odpůrčích  energií s tím důsledkem, že postupně ztrácíme možnost se účastnit evolučního vzestupu vědomí.  Bezprostředně to znamená, že naše zkušenosti jsou stále více omezovány, snižují se naše schopnosti tvůrčí, zapomínáme na svou skutečnou  duchovní podstatu. Pak je náš konečný ,,návrat” možný jen ,,cestou chaosu”.

Měli bychom si uvědomovat, že  již samotné myšlenky předcházející našim činnostem jsou vědomou energií, kterou vysíláme do světa,  jako takové se samy vydávají na cestu buď v souladu se zákony proudění energie-vědomí Nejvyššího Zdroje,  či v rozporu. Myšlenky, víra, slova a skutky jsou různě účinnými tvůrčími nástroji, jimiž je projevené, individualizované vědomí (tedy my sami :-)) vybaveno se záměrem uplatňovat jejich prostřednictvím svůj nejvyšší duchovní  dar – Svobodnou vůli… Z.S.

(ukázka z knihy Svitek skalárních vln kvantového vědomí aneb RUKOPIS VETKANÝ DO SKALÁRNÍ SÍTĚ SKUTEČNÝM ŽIVOTEM, která vyjde v knižní podobě do konce roku 2019)

2019-09-24T21:31:24+00:0024 Září, 2019|
Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím