Studijní články

/Studijní články
Studijní články2020-01-14T18:50:20+00:00

Vztahy a jejich odraz v energetickém poli

 

14. ledna 2020

V našem vědomí se původní zkušenost, kdy jsme byli  během určité životní lekce někým duševně zraněni (resp. nechali jsme se zranit), překrývá, a na jejím místě nalézáme velmi často  apatii nebo lhostejnost,  tedy nástroje psychiky, které jsou určeny k zakrytí bolestnějších zážitků pocitu, že láska v tomto vztahu  nebyla možná. Důvody pro to jsme v minulosti nemuseli znát, a mohou nám být neznámé dodnes, a izolace přesto přetrvává.

Abychom mohli učinit krok k budování mostu přes záliv odcizení, je potřeba vlastnit  srdce, jež není ochotno přijmout nezájem  či lhostejnost jako řešení problémů nebo jako přístup k životu.  Musíme být ochotni nechat i přes zdánlivě zraněnou duši své srdce rozšířit natolik, aby byl možný větší zájem, a z tohoto zájmu může vyrůst ochota zakusit původní zranění a původní rozhodnutí stáhnout se.  Bez ochoty vzdát se lhostejnosti či apatie  není duše schopna postoupit za pohodlí pocházející z toho, že  nemusí něčemu čelit, a může setrvat, a to  někdy i celý život  tam, kde ji nic nerozrušuje,  ale kde také nic neroste, natož aby probíhal vzestup vědomí, neboť duše je tím spojujícím článkem mezi vědomím fyzické reality a tzv. „duchem“ (vědomím ve vyšších duchovních dimenzích existence).

Duchovní nebo karmické pouto mezi členy rodiny bývá velmi silné, odráží rozhodnutí, jež duše učinily ohledně toho, že se sejdou v rodinných uskupeních, aby podpořily navzájem své učení, aby si zajistily možnost odpovídajících výukových životních lekcí…..

(úryvek z připravovaných studijních skript VZTAHY A JEJICH ODRAZ V ENERGETICKÉM POLI VZESTUPUJÍCÍHO VĚDOMÍ SKRZE VNITŘNÍ POSTOJE A VNĚJŠÍ VLIVY, zahájení studia: konec ledna/začátek února 2020

 

Leden 2020

Většinou jsme v zajetí četných pozemských energetických polí, aniž si to uvědomujeme, protože jsme na to zvyklí a považujeme to za „normální“ (elektro-magnetické pole rodiny, zaměstnání, místa, kde bydlíme, činností, kterými se ve volném čase zabýváme atd.). Pokud se z nich v průběhu vývoje s láskou a porozuměním získaným skrze pochopení jejich existence vymaníme, překvapí nás, jak se náhle cítíme svobodni.

Rozhlédneme-li se pozorněji, spatříme, že všude působí požadavky na naše energetické pole. Celý život se odehrává prakticky na energetickém základě. Tvoří jej energie z emocí a myšlenek, které se dokážou více či méně vtěsnat do silného energetického pole. Podobným způsobem nás energeticky  svazují vzory (šablony) tzv. vhodného a společenského jednání a výchovy.

Čím více vyplňují energetické osobní pole požadavky a povinnosti dle „šablon“, tím menší je volný inspirující přítok energie z vyšších dimenzí. Čím více napětí vyžadují naše povinnosti dostát všem tzv. závazkům, tím silněji je blokována energie našeho aurického pole. S požadavky zaměstnání a rodiny se sice z vlastní vůle vyrovnáme, ale za cenu vnějšího tlaku na aurické pole. Příčiny tohoto vnějšího tlaku bychom však měli hledat ve svém nitru.

(úryvek z připravovaných studijních skript VZTAHY A JEJICH ODRAZ V ENERGETICKÉM POLI VZESTUPUJÍCÍHO VĚDOMÍ SKRZE VNITŘNÍ POSTOJE A VNĚJŠÍ VLIVY, zahájení studia: konec ledna/začátek února 2020.

VZESTUP VĚDOMÍ versus ŠABLONA KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ

 

Lidé, kteří jsou ovládáni programy uměle vytvořené šablony kolektivního vědomí, ale bohužel i hodně z těch, kteří se snaží delší dobu usilovně pracovat na vzestupu svého vědomí, většinou působí z pohledu osobního já, tzn., že jsou přesvědčeni, že jsou nějakým způsobem bezvýznamní a bezmocní, a snaží se tento nedostatek napravit.

Ego hledá energii zvnějšku, aby našlo své ověření a završení pocitu moci. Věří, že jakmile dostane více (peníze, lepší partner, lepší práce, lepší dům, více prázdnin, ale více psychických schopností, více požehnání v osobním životě, atd.), bude konečně šťastné, či bude mít pocit „ svého naplnění“….

Ale ono „osobní já“ ve skutečnosti nemůže být nikdy skutečně šťastné, každopádně ne na dlouho, protože přirozenou vlastností ega je cítit se neúplné.

Když tedy prožíváte perspektivu svého ega, máte pocit, že vám něco schází, a život přes tento objektiv není příliš zábavný.

Ego je velmi aktivní, zejména pokud jde o romantické vztahy, protože vztahy jsou tím, kde jsou lidé nejzranitelnější.

Každý člověk se v minulosti někdy cítil zklamán nebo zraněn vztahem; nosíme vzpomínku na tuto ránu do dospělosti (někdy nevědomě).

Pokud je ve vás citové zranění stále aktivní, přitáhnete lidi, kteří zdůrazní stejný pocit.

Například, pokud je vaše zranění z dětství soustředěno kolem pocitu odmítnutí nebo nezájmu, je pravděpodobné, že se v dospělosti ve svých vztazích budete cítit podobně

Vaše podvědomí je naprogramováno tak, aby k vám přivedlo lidi, kteří aktivují vaše podvědomé emoční zranění, čímž se vám nabízí možnost růstu.

Možná vám to připadá, že se jedná o značně obtížnou součást procesu transformace vědomí. Zkuste se však nad tím zamyslet jinak, a to tím způsobem, že si s vašimi „protivníky“ vyměňujete zranění, abyste je mohli konečně uzdravit.

Nemůžeme uzdravit nic, co necítíme nebo nevidíme; nemůžeme uzdravit věci, které jsou v podvědomí, onen nepříjemný pocit musí vyjít do vědomí, abyste jej mohli poznat, uzdravit, abyste svým vědomím z něj vyrostli….

Určitě se nyní ptáte vnitřně, ale jak to mám udělat?

(více informací v nových studijních skriptech „Studijní workshop VZESTUP VĚDOMÍ versus ŠABLONA KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ, zahájení studia od 21. prosince 2019)

Odpovědi na otázky různých studijních podkladů + doporučení

A ještě jedna otázka k polaritám: Pokud jsou na základě různých polarit k sobě přitahovány galaxie, slunce, hvězdy, planety ale i lidé, vzniká takováto přitažlivost mezi všemi lidmi, a nebo, jen mezi některými? A na jakém základě?
Odpověď: Většina tzv. „přitažlivosti“ zde ve fyzické realitě na Zemi je způsobována tím, že je k sobě přitahují karmické lekce, nikoliv aspekty proudění energie-vědomí Nejvyššího Zdroje, tj. polarity . Zde je potřeba si uvědomit a přijmout, že ve fyzické realitě platí zákony nejnižší frekvence, tudíž ač je např. k někomu přitahován zdánlivě ideální partner, jedná se zde o poznání, že to, co má on v sobě, máš též – tudíž se jedná o životní lekci karmické povahy, kdy Ti dotyčný zrcadlí Tvé nevědomé energie (či též i nevědomé energie Tvé rodové linie)…. Zákon rezonance (tj. podobné k podobnému – jednoduše napsáno), začíná od 4D a výše…

“Schopnost přijímat skutečnost, že život probíhá v různorodém společenství.”

Nedokážu rozkrýt,  o jaké různorodé společenství se zde přesně jedná. Napadá mne spousta možných, ale smysl věty mi bez pochopení, o jaké společenství je zde řeč, uniká. Jaké různorodé společenství máš zde na mysli? 

Odpověď: V tomto slovním spojení „různorodé společenství“ mám na mysli to, že život ve fyzické realitě, ale i těch nejbližších vyšších dimenzích se neodehrává pouze v tzv. „dobru“, či v tzv. „zlu“, že jsou zde lidé dobří hodně, dobří méně, moudří méně i více, že někteří vyhledávají společnost, jiní se jí straní, někteří se jeví jako duchovní, přitom používají k manipulaci psychické síly, někteří se jeví jako ubozí a přitom jsou to zářivé bytosti. Prostě zde je potřeba vzít v úvahu, tj. zažít, přijmout a zapracovat zkušenost, že: různorodé společenství zahrnuje „ +“ a „–„ všech osmi dimenzí a psychicko-energetické vztahy v nich působící, tedy ty, které jsou v souladu se Zákony proudění energie-vědomí Zdroje a ty, které nejsou a u tohoto zapracování hlavně neztratit svou duši (duševní energii ) na jakékoliv úrovni 1. až 9. dimenze…

(další otázky, odpovědi + doporučení pro osobní duchovně-energetickou činnost jsou zahrnuty ve studijních skriptech “Odpovědi na otázky různých studijních podkladů, bližší vysvětlení studijních materiálů uplynulého období v kontextu s konkrétními dotazy + doporučení pro další studium”)

Zůstaňte s námi v kontaktu

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím