Studijní workshopy

/Studijní workshopy
Studijní workshopy2019-11-30T18:18:58+00:00
Lotus

Studijní workshop Klíče k duši 1. část

Náhled studijních skript “Klíče k duši”:

……Vždy, když odmítáme pravdu z důvodu, abychom zůstali spokojeni v námi vytvořených iluzích, přesvědčeních, v námi vytvořených obranných zdánlivě bezpečných a šťastných šablonách života, velmi snadno přijímáme lži. Často býváme přesvědčeni, že určité myšlenky, které lahodí námi vytvořeným šablonám, pocházejí z naší vlastní mysli, avšak byly nám projektovány zvenčí, vždy se jedná o destruktivní chování vůči nám samotným, vůči naší energii, u níž se tento děj projevuje jako její rozštěpení, vznikají u toho též energetická propojení … .

Předpokladem k samostudiu pracovních skript je absolvování či samostudium minimálně 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem a/nebo 1. stupeň Multidimenzionálních nauk, doporučeno je předchozí samostudium pracovních skript ze semináře Ki Manna(z důvodu hlubšího pochopení informací v pracovních skriptech tohoto semináře)

 • Úhradu za studijní skripta ve výši 1.440,- Kč (zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF – 41 stran A4), úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a “studijní skripta Klíče”), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 • Doporučení k samostudiu těchto studijních skript:
  Doporučuji všem studentům, kteří studují tato studijní skripta, aby si zapisovali otázky, ohledně nabízených informací, jimž nerozumí (podobně, jako to dělali ústně na seminářích s přímou účastí). Velmi ráda všem na vše odpovím J a tyto vaše dotazy včetně mých odpovědí je možné sdílet na mých webových stránkách v rubrice „BLOG“, což nabízí další možnost  rozšíření probírané tématiky o osobitý náhled jednotlivých studentů těchto studijních skript (všechny otázky jsou zveřejněny anonymně, pokud si někdo z vás nepřeje, nebudou zveřejněny vůbec).

Termín zahájení studia studijního workshopu30. července 2018

Stručný přehled obsahu pracovních skrip – 41 stran A4t:

 • Vysvětlení devíti vrstev jemně-hmotné anatomie z duchovně-energetického pohled
 • Části duševní energie,
 • Původ roztříštění duševní energie
 • Odložené a rozptýlené části duševní energie
 • Získání, sjednocení a integrace  částí  duše
 • Důvody odevzdávání částí duševní energie jiným
 • Silné afirmační postupy k navrácení částí duševní energie
 • Silná meditace určená k hlubšímu poznání sebe sama
Lotus

Studijní workshop Multidimenzionálních nauk  Síla zvuku a světla
1. část: Síla zvuku

Působení transformačních a ochranných postupů

Termín zahájení studia studijního workshopu: od 19. 09. 2018

Obsahem studijních skript (59 stran A4) jsou informace upřesňující použití zvukového překladu k znovusjednocení více-dimenzionální podstaty jemně-hmotné anatomie , dále je ve studijních skriptech uveden doporučený duchovně-psychologický přístup během vzestupu vědomí do vyšších sfér, součástí studijních skript tohoto workshopu MDN jsou i nové očistné a ochranné postupy, včetně nové afirmační zvukové sekvence – posloupnosti k energetické očistě a ochraně jemně-hmotné energetické anatomie.

Předpoklad k možnosti samostudia : min. 1. st. MDN
Úhrada za pracovní skripta + konzultace mailem: 1.440,- Kč
Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku “Studijní skripta”), v této ceně jsou zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Studijní workshop duchovní učení o Já jsem – Harmonizace Polarit

Pokud je aspekt energie magnetické polarity  ve správném vztahu s tím elektrickým,   je nástrojem k dosažení cíle, protože vědomí do fyzické reality sestupují, aby si zvyšovala sebeuvědomění,  aby získávala poznatky z bytí ve fyzické realitě a podílela se na tvorbě, zdejšího života. Někdy, a hlavně zpočátku tzv. koloběhu inkarnací si vyšší vědomí i téměř záměrně vytvářela těžší životní lekce, neboť povědomí o tom, jak působí duchovní síla ve fyzické realitě, měla velmi malé. Později jim k tomu „začaly nakládat“ odpůrčí bytosti, a tím jsme se do toho „všeho“ pak nějak téměř všichni zapletli. Začali jsme odmítat fyzickou realitu, neboť jsme jí přestali rozumět, zákony v ní působící byly zcela jiné, než ve vyšších dimenzionálních pásmech. Skrze „horskou dráhu“ inkarnací jsme se téměř všichni již poučili, a tak nyní je nutné začít aspekt magnetické polarity energie Nejvyššího Zdroje uznávat milovat vědomě.

Silná afirmační vzývání, která naleznete ve druhé polovině studijních skript, k tomuto velmi napomáhají, zejména k harmonizaci aspektů elektrického i magnetického, jakož i k pochopení, uvědomění si, kde jste event. dělali chyby.

Předpoklad k dálkovému studiu: ukončené studium 5. stupně Duchovního učení o Já Jsem
Úhrada za studijní skripta ve formátu PDF, včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem(56 stran A4): 1.440 Kč

Lotus

Studijní workshop Multidimenzionálních nauk – Síla zvuku a světla
2. část: Síla světla

Působení transformačních a ochranných postupů

Termín zahájení studia studijního workshopu: únor 2019

Obsahem studijních skript (cca 40 stran A4) jsou informace upřesňující použití světelného  překladu k znovusjednocení více-dimenzionální podstaty jemně-hmotné anatomie (s tzv. monádou) a též s vyššími aspektami vědomí v co nejvyšších dimenzionálních pásmech, dále je ve studijních skriptech uveden doporučený energetický postup práce s MDN světelnými spektry, podrobné informace o jednotlivých dimenzionálních proudech (světelných spektrech) včetně doporučených postupů, silná meditace (viz ukázka níže):
… přišla nejen vaše osobní životní jiskra, ale zůstala s ní i navždy spojena, impulzy z této samotné vesmírné  matrice pulzují do každé životní jiskry, a to nikoliv jen jednou, u zrodu, ale v tomto pulzování pokračují nepřetržitě.  Ano, každý z nás přišel s impulzem vědomí, jenž má své specifické vlastní rytmy, jenž je jedinečný. A jakmile svým vědomím expandujeme směrem do vyšších dimenzionálních pásem, vracíme se s tímtéž impulzem vědomí, čímž zažíváme onen dokonalý proces vzestupu vědomí a jeho expanze.
To je též důvod, proč každý z nás má být „sám sebou“, jedinečný, autentický, pravdivý, nikým a ničím nenahraditelný… Vzpomeňte si na to, že pokud nepoznáme sami sebe, své nitro (a zde se již odborně mluví o jedinečné pulzaci naší životní jiskry), jsme uvězněni ve světě iluzí a toho, co je nám….

Předpoklad k možnosti samostudia : min. 1. st. MDN
Úhrada za pracovní skripta +  konzultace mailem: 1.440,- Kč
Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku “Studijní skripta”), v této ceně jsou  zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Studijní workshop Multidimenzionálních nauk – Síla zvuku a světla
2. část: Síla světla

Působení transformačních a ochranných postupů
Termín zahájení studia studijního workshopu: únor 2019

Obsahem studijních skript (cca 40 stran A4) jsou informace upřesňující použití světelného  překladu k znovusjednocení více-dimenzionální podstaty jemně-hmotné anatomie (s tzv. monádou) a též s vyššími aspektami vědomí v co nejvyšších dimenzionálních pásmech, dále je ve studijních skriptech uveden doporučený energetický postup práce s MDN světelnými spektry, podrobné informace o jednotlivých dimenzionálních proudech (světelných spektrech) včetně doporučených postupů, silná meditace (viz ukázka níže):

… přišla nejen vaše osobní životní jiskra, ale zůstala s ní i navždy spojena, impulzy z této samotné vesmírné  matrice pulzují do každé životní jiskry, a to nikoliv jen jednou, u zrodu, ale v tomto pulzování pokračují nepřetržitě.  Ano, každý z nás přišel s impulzem vědomí, jenž má své specifické vlastní rytmy, jenž je jedinečný. A jakmile svým vědomím expandujeme směrem do vyšších dimenzionálních pásem, vracíme se s tímtéž impulzem vědomí, čímž zažíváme onen dokonalý proces vzestupu vědomí a jeho expanze.

To je též důvod, proč každý z nás má být „sám sebou“, jedinečný, autentický, pravdivý, nikým a ničím nenahraditelný… Vzpomeňte si na to, že pokud nepoznáme sami sebe, své nitro (a zde se již odborně mluví o jedinečné pulzaci naší životní jiskry), jsme uvězněni ve světě iluzí a toho, co je nám….
Předpoklad k možnosti samostudia: min. 1. st. MDN
Úhrada za pracovní skripta +  konzultace mailem: 1.440,- Kč

Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku “Studijní skripta”), v této ceně jsou  zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Studijní worskhop Multidimenzionálních nauk ARK

Termín zahájení studia studijního workshopu: od 19. 09. 2018

Obsahem studijních skript workshopu jsou informace o vlivu změn frekvencí energie na fyzické tělo, duši i multi-dimenzionální vědomí, o vzájemně provázaných vrstvách MDN anatomie a smyslech. Dále společně probereme téma integrace duševní energie do fyzické reality, kdy si budeme více povídat o významu fyzického těla v multidimenzionální anatomii, vysvětlíme si podrobně kosmického zákony proudění energie a též zohledníme zásadní energetické změny ve vyšších dimenzionálních pásmech. Součástí studijního workshopu je i aktivace ARK, spojeno s vytvořením ochranného energetického pole.

Předpoklad k možnosti samostudiai: min. 1. st. MDN

Úhrada za pracovní skripta + konzultace mailem: 1.440,- Kč

Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně jsou zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Studijní workshop Klíče k duši 2. část – Duše Atlantidy

Současný  vzestupný cyklus nám všem znovu nabízí příležitost k úspěšnému rozšíření  vědomí, nabízí nám jedinečnou příležitost transformovat těžké záznamy, jež mohou existovat v našem duševním jemně-hmotném energetickém poli, a určit tím nový směr rozvoje  vědomí, neboť se dle tzv. Mayského kalendáře naše sluneční soustava  nachází na konci vzestupného hvězdného cyklu 26.500 let, stejně, jako tomu bylo v dobách mystické civilizace Atlantis. Většinou jsme však vedeni touhou poznat důvody našich různých selhání, příčiny našich slabých stránek (chybějící či nesprávně kvalifikovaná energie duše), nedostatečného či nesprávného využívání zvýšeného vědomí, vnitřně se však zejména chceme jednou provždy vymanit z neustálého opakování stejných chyb a tím i stejných lekcí, chceme se vymanit z oné nekonečné „recyklace“ , a též se postavit konečně k  určitým životním lekcím  jinak…

Termín zahájení studia studijního workshopu: od 8. 12. 2018

Obsahem studijních skript (cca 40 stran A4) jsou zejména informace týkající se vzniku energetického záznamu v jemně-hmotné anatomii člověka, které mohou přetrvávat jako nedokonalý program, znemožňující duchovně-energetický vzestup vědomí. Součástí studijních skript jsou silné meditace k tomuto tématu, jakož i opěrné body (otázky), jejichž vnitřním zodpovězením a následným žitím naplněným hlubším uvědoměním si své skutečné vnitřní síly,  lze začít pracovat na transformaci možnosti těchto  energetických záznamů v  jemně-hmotném energetickém poli.

Předpoklad k možnosti samostudia : studium předchozí 1. části studijního workshopu Klíče k duši

Úhrada za pracovní skripta +  konzultace mailem: 1.440,- Kč
Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku “Studijní skripta”), v této ceně jsou  zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Studijní worskhop Multidimenzionálních nauk – DNA

Termín zahájení studia studijního workshopu: od r. 2017

Obsahem studijních skript semináře je vysvětlení detailních informací ohledně multidimenzionálního složení, působení a významu lidského genomu, jeho přirozená i nepřirozená propojení skrze holografické pole realit. Program semináře umožňuje všem absolventům předcházejících stupňů si prohloubit znalosti z multidimenzionální anatomie + získat informace o významu multidimenzionálních aspektů DNA.

Předpoklad k možnosti samostudia : min. 1. st. MDN

Úhrada za pracovní skripta + konzultace mailem: 1.440,- Kč

Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) , v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Studijní workshop Bdělost v astrální dimenzi, sny a vědomé snění

Termín zahájení studia studijního workshopu3. 03. 2019

Informace těchto studijních skript  jsou zaměřeny na stav vědomí během tzv. snění, tj. když se lidské vědomí nachází během spánku v jiných úrovních, než je tomu během dne, kdy používáme převážně analytickou mysl.  Avšak vzhledem k tomu, že se frekvence energií na Zemi zvyšují, a lidské vědomí, zejména těch z vás, kteří vědomě pracujete na vzestupu svého vědomí, působí na více dimenzionální rovině, je vhodné brát tyto informace jako obecné doporučení, určitý „návod“, jak působí vědomí  i během dne v úrovních nad 3. dimenzí, tj. nad fyzickou realitou.

Jestliže jste někdy byli schopni si udržet i ve snu dostatečnou objektivitu, abyste mohli záměrně změnit to, jak sen dopadne, zahlédli jste, jakým způsobem je síla myšlenky schopna řídit energii na vnitřních úrovních. Fyzikální zákony popisují fyzický svět, avšak ve vnitřních dimenzích (včetně těch zažívaných ve snu) působí zcela jiné zákony. Ty by se daly shrnout takto:

 1. Vědomí řídí myšlenku a myšlenka řídí energii,
 2. Životní energie následuje myšlenku,
 3. Pokud existuje bolest (od mírného nepohodlí po akutní bolest), je proud energie něčím blokován,
 4. Kam zaměříme myšlenku, tam se koncentruje síla životní energie.

Síla působení těchto zákonů je dokonce  ještě zřejmější ve snech než ve vnější, fyzické realitě. Výsledky se ve snové rovině, tj. v astrální dimenzi projevují okamžitě, protože sny se mění v odezvě na vaše myšlenky.

Pokud naše sny  nejsou interpretovány a jejich energie není směrována na vědomou úroveň, začíná působit na nevědomé úrovni. Jestliže se nesnažíme interpretovat své sny, můžeme sice spoléhat na své dosažené vnitřní světlo duševní energie ale to je velice nepředvídatelný aspekt, protože není možné předem říci, která karmická ,,semínka” budou aktivována (zda ty prospěšná pro vzestup našeho vědomí, brzdící  nebo žádná). Jestliže se sny nesnažíme interpretovat, vlastně tím poskytujeme působení nečistých a temných sil možnost vstoupit do naší životní hry, napojit se na duši a odčerpávat její životní sílu, světlo a působit všemožné problémy. Nejenže tedy samotná karmická energie  duše může vstoupit do hry (s nešťastnými důsledky), ale sama karmická energie  duše také může takové síly přitahovat.

Stručný přehled obsahu pracovních skrip – 41 stran A4t:

 • význam snů z pohledu psychologie duševní energie
 • význam snů z pohledu multidimenzionální anatomie
 • vědomý (tzv. lucidní) sen
 • snová meditace
 • analýza snů
 • působení vědomí v astrální dimenzi
 • interpretace snů
 • stupně snů a vizí v astrální dimenzi
 • meditace k poznání našich vlastních snových rovin
 • stupně interpretace snů
 • meditace astrální reality
 • astrální bdělost
 • meditační postup vedoucí k bdělému, vědomému snění

Úhrada za studijní skripta (zaslání mailem ve formátu PDF) včetně konzultace mailem: 1.440 Kč. V případě, že jste se semináře tohoto směru zúčastnili (v roce 2013), jedná se aktualizovanou verzi, úhrada: 440 Kč.

Lotus

Studijní workshop duchovní učení o Já jsem – Harmonizace Polarit 2. část

Termín zahájení studia: 14. března 2019

Polarita není sama o sobě “špatná”. Energie-vědomí Nejvyššího Zdroje vytváří uvnitř SEBE SAMA polarizaci, jejímž prostřednictvím se projevuje v nižších úrovních SVÉHO VLASTNÍHO STVOŘENÍ, projevuje SVÉ VLASTNÍ VĚDOMÍ  do nespočetného množství zdánlivě samostatných jednotek, ať již se jedná o prvotní proudy stvoření, jednotlivé dimenze, vesmíry, galaxie, planety, fyzická těla, částice atd,  projevuje SVOU VLASTNÍ tvorbu polarizací ZE SEBE a UVNITŘ SEBE. Tato JEHO vlastní STVOŘENÍ  se vzájemně ovlivňují, přičemž přirozenou vlastností JEHO jednotek je jejich návrat  zpět do své inherentní jednoty uvnitř Existuje tedy přirozený tvůrčí proces polarizace a integrace, problém nastává, když je zpětný tok energie samostatné jednotky (energie-vědomí Zdroje, např. člověk) do integrity se Zdrojem zablokován z jakéhokoliv důvodu, tj. kde jsou přirozené  proudy energie deformovány nebo blokovány. Takové deformace představují  problém, nikoliv tedy  polarita samotná.

Pokud používáme naše energie pro nejvyšší dobro své i těch ostatních, když se věnujeme s čistým srdcem, tj. čistým prvotním pocitem (tj. souhlasným záměrem srdce i mysli) duchovní činnosti, ale i těm každodenním záležitostem, přizpůsobíme-li této čistotě své myšlení, mluvení i jednání, dodává nám to silnou vnitřní duchovní sílu, což posiluje naše vnitřní jádro božské šablony. Cítíme se pak podporováni a vnímáme pokrok v rozvoji svého vědomí na cestě k psychické a emocionální svobodě.

Co z toho pro nás vyplývá?

Jak naše vědomí stoupá po dimenzionálních schůdkách Stvoření, rychleji se nám nabízejí životní lekce, a jejich úspěšným zvládnutím vytváříme větší expanzi tohoto světla i do našeho života, našeho světa, dotýká se toto světlo více a více osob, jež jsou s námi nějakým způsobem propojeny.

Tento stav představuje stádia vnímatelné hustoty hmoty, jež vědomí zažije, neboť ohnisko pozornosti se díky ději  evoluce vědomí (nárůst  energie ze  sjednoceného pole v osobním morfogenetickém poli) stále více rozpíná směrem vzhůru do vyšších „podlaží“  dimenzionálního spektra, a to s konečným cílem návratu ke Zdroji.

Během vzestupu vědomí skrze vzestup osobní životní energie KUNDALINI čakrami tak probíhá děj spojování aspektů magnetické a elektrické polarity vždy za jediným účelem, a to, že v daném dimenzionálním pásmu dosáhneme sjednocené polarity a vytvoření „PartikI“ (částice jednotného vědomí Zdroje), díky čemuž může vědomí vzestoupit natrvalo do vyššího dimenzionálního pásma. Nejedná se zde o technicky napsáno „spojení + a -, neboť tím by vznikla „0“, aspekty energie by se tedy vyrušily, nýbrž se jedná o zažití a ovládnutí obou aspektů energie, čímž vzniká tzv. smíření, smíření tzv. dobra a zla, hmoty a ducha, přesněji napsáno spojení aspektů elektrické a magnetické energie, vzniká tedy částice jednotného vědomí Zdroje obohacena o vynaloženou vnitřní sílu skrze osobní poznání.

Silná afirmační vzývání, která naleznete ve druhé polovině studijních skript, k tomuto velmi napomáhají, zejména k harmonizaci aspektů elektrického i magnetického, jakož i k pochopení, uvědomění si, kde jste event. dělali chyby.

Předpoklad k dálkovému studiu: studium 1. stupně studijního workshopu Harmonizace polarit. Úhrada za studijní skripta ve formátu PDF, včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem: (41 stran A4): 1.440 Kč

Lotus

Studijní workshop duchovního učení o JÁ JSEM  „VĚČNÉ SVĚTLO“

Psychologické bloky, které brání proudění životní i duchovní energie v naší duši i celém systému fyzického těla-duše-vědomí jsou výsledky rozhodnutí, které jsme  učinili v minulosti,  tyto volby byly založeny na stavu vědomí, které jsme měli v té době, a na okolnostech, kterým jsme v té době čelili, není potřeba se tedy obviňovat, byly to ty  nejlepší volby, které jsme mohli učinit vzhledem k našemu vědomí a životním okolnostem. Naše duše tedy chce skutečně vyřešit tyto energeticko-psychologické bloky, protože toto je klíčem k nalezení sebe sama ve své hlubší podstatě, k rozšíření  vědomí   a k duchovní svobodě.

Naše duše také ví, že pouze vyrovnáním své karmické energie  a překonáním psychologických bloků bude schopna naplnit své jedinečné duchovní poslání, kvůli kterému původně přišla na Zemi. Jedině odstraněním omezení, která nám brání být tím, kým jsme skutečně,  jsme  schopni pozvednout sami sebe a poskytnout vědomí planety svůj osobitý dar jedinečné životní esence, vnitřní životní jiskry, která vyslala naši duši do vtělení.

Psychologické bloky, které brání proudění životní i duchovní energie v naší duši i celém systému fyzického těla-duše-vědomí jsou výsledky rozhodnutí, které jsme  učinili v minulosti,  tyto volby byly založeny na stavu vědomí, které jsme měli v té době, a na okolnostech, kterým jsme v té době čelili, není potřeba se tedy obviňovat, byly to ty  nejlepší volby, které jsme mohli učinit vzhledem k našemu vědomí a životním okolnostem. Naše duše tedy chce skutečně vyřešit tyto energeticko-psychologické bloky, protože toto je klíčem k nalezení sebe sama ve své hlubší podstatě, k rozšíření  vědomí   a k duchovní svobodě.

Naše duše také ví, že pouze vyrovnáním své karmické energie  a překonáním psychologických bloků bude schopna naplnit své jedinečné duchovní poslání, kvůli kterému původně přišla na Zemi. Jedině odstraněním omezení, která nám brání být tím, kým jsme skutečně,  jsme  schopni pozvednout sami sebe a poskytnout vědomí planety svůj osobitý dar jedinečné životní esence, vnitřní životní jiskry, která vyslala naši duši do vtělení.

Naše vnitřní životní esence má v sobě onu  touhu svého TVŮRCE projevit i ve fyzické realitě svůj  jedinečný duchovní plamen, a tím přispět k projevení JEHO energii-vědomí na této planetě. Naše duše prostě nemůže být naplněna, a nemůže opustit tuto planetu, dokud tato původní touha nepřijde k uskutečnění. Aby se to však stalo, musí naše duše proměnit všechny energetické bloky, které  na Zemi vytvořila svými zkušenostmi, když šla sama proti svému jedinečnému světlu, a musí překonat všechny psychologické bloky, které jí brání vyjádřit skutečný duševně-duchovní plamen.

Mnozí lidé  na cestě osobního vzestupu vědomí se snaží vyhnout se zabývání energetickými bloky ve své duši (i v celém energetickém poli) i odstraňováním psychologických bloků, což je nesprávné,   a je důležité, aby ti, kteří se upřímně snaží o rozvoj svého vědomí,  překonali všechny tendence odkládat tyto úkoly. Seznamte se s nimi a rychle je vyjměte ze své  cesty, abyste se mohli dostat k více naplňující části vašeho duchovního poslání, k co nejautentičtějšímu projevení vaší jedinečné duševní síly.

Afirmační vzývání  Věčného  Světla představuje určité uspíšení, zrychlení, a v tomto směru přesahuje předchozí afirmační vzývání, je však natolik silné, že je nezbytné, aby mu předcházelo vytvoření pevného základu prostřednictvím toho, že jste během minulých let již prováděli  afirmační vzývání na různá témata.

A jak působí  ono Věčné  Světlo z pohledu harmonizace polarit ?

Věčné Světlo (tzv. PartikI) umožňuje právě onu dokonalou harmonizaci, kdy doslova „božským způsobem“ umožňuje jedině ONO, aby  „+“ a „ – „společně sfázovaly a vytvořily ono obohacené „+ – 0“…

Věčné Světlo (tzv. PartikI) je ona „duchovní pomoc“, díky které, když jsme například tzv. „v koncích“ a skutečně a hluboce něco „přenecháme“ vyšší moci, když vyčerpáme všechno naše úsilí, tzv. to dobré i to zlé, a skloníme se před „vyšší vůlí“….

Předpoklad ke studiu: minimálně 7. stupeň Duchovního učení o JÁ JSEM, nejlépe též i prostudovaná studijní skripta studijního workshopu HARMONIZACE POLARIT 1. a 2. část

Úhrada za studijní skripta ve formátu PDF + možnost konzultace mailem či telefonicky: 1.440 Kč    (číslo účtu viz rubika Kontakt)

Datum zahájení samostudia: 5. června 2019

Lotus

Studijní workshop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK -SÍLA DUŠE
Krystalínové energetické pole

Ukázka ze studijních skript: 

Krystalínové energetické pole udržuje naši formu, ale také tvoří naše holografické vnímání naší projevené fyzické reality, jako projektor v kině. Tato metafora  vám zcela jistě připomene texty u Afirmačních vzývání, ano, je to přesně ono místo, skrze které vnitřní kr. atom „vysílá“ do naší reality světlo, a už zde může docházet k prvnímu „poškození promítací čočky“ a to:

 1. námi (skrze neovládnutelné myšlenky, či myšlenky, které jsou v rozporu s naší osobní šablonou dokonalosti – předcházející, tj. základní vrstvou), anebo též,
 2. k tomuto poškození může docházet vlivem karmických bloků rodové linie (což se zejména nyní vlivem období konce Hvězdného cyklu 26.500 let i kumulovaně děje), ale též i 
 3. vlivem působení nepřirozených impl…..vložených do lidské jemně-hmotné anatomie před dávnými věky , čímž se doslova onen prvotnímu vysílač naší osobní reality mění na poškozený.

Kdykoliv procítíte hlouběji jakoukoliv myšlenku, ovlivňujete též určitým způsobem  své Krystalínové pole, jež je též ve fyzické realitě projeveno v tzv. buněčné paměti, vtiskáváte do něj doslova zvukově-energetický podpis, který vytváří onen pojem „karmické energie (bloků) či vzestupu vědomí napomáhající energie“.

Vše co je inkorporováno (vtěleno) v našem Krystalínovém poli se časem projeví v hologramu projekce vytvořené refrakcí zvuku a světla, tj. i ve fyzické realitě. 

A zde si opět můžeme připomenout význam afirmací a afirmačních vzývání, jimiž hlubokým procítěním můžeme tuto buněčnou paměť duchovním způsobem ovlivnit též. Samozřejmě se jedná o naši energii v pohybu (emoce) během každodenních událostí, jak reagujeme, co si myslíme, co činíme (zda naše činy rezonují s naším nitrem, či nikoliv).

Zahájení možnosti dálkového studia: říjen 2019

úhrada za studijní skripta ve formátu PDF: 1.440 Kč

Studijní workshop DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM

VĚDOMÁ VDĚČNOST

Pocit vděčnosti nás provází, či alespoň by měl, od našeho dětství. Byli jsme vděčni, když nás například naše maminka hřejivě objala, když jsme dostali své oblíbené jídlo, když…..

Jako děti jsme tedy automaticky pocítili tento posvátný pocit, který se však u hodně lidí během jejich cesty životem změní na automatické přijímání všeho, co od lidí i života každodenně dostávají. A právě z důvodu této „automatizace“ je vhodné si připomenout, že „vědomá vděčnost“ zahrnuje zejména uvědomění si daru života, daru lásky, daru spřízněnosti, ale samozřejmě i darů, které skutečně rozzáří naši duši, neboť je ke své záři potřebuje, byť na jakékoliv úrovni:

 •  fyzické reality: může to být například i nová kabelka, díky níž se cítí dívka či žena mnohem lépe :-), nový oblek pro pány atd.
 •  emocionální úrovni: například, když vás doslova duševně podrží a pozvedne partner/-ka, přítel, dítě, rodič
 •  mentální úrovni: například dobrá rada, která vede k pochopení momentální  životní lekce
 •  duchovní úrovni: přísun nových informací, které vám pomůžou k hlubšímu odhalení informací o sobě samotném.

Tento „vědomý pocit vděčnosti“ je potřeba si tudíž hlavně uvědomit, procítit a být  s ním zcela zajedno na všech rovinách vědomí své existence. informace, jakož i afirmační vzývání, které je na konci těchto studijních skript, vám může dopomoci k hlubšímu pochopení důležitosti „vědomé vděčnosti“, jako klíči k obnovení proudění energie mezi vámi a  energií-vědomím Nejvyššího zdroje, od NĚJ k vám a od vás k NĚMU, zajišťujíc tak onen KRUH ŽIVOTA, KRUH POZNÁNÍ…

Termín zahájení samostudia: od 19. prosince 2019, úhrada za studijní skripta ve formátu PDF: 1.440 Kč

Studijní skripta

„Odpovědi na otázky různých studijních podkladů“

Bližší vysvětlení studijních materiálů uplynulého období v kontextu s konkrétními dotazy + doporučení pro další studium

Obsahem těchto studijních skript jsou odpovědi na konkrétní dotazy studentů,  týkající se studia různých směrů duchovně-energetických postupů, ale též i  odpovědi na dotazy spojenými s problematikou transformace a vzestupu vědomí (přebírání rodové karmické zátěže, partnerská problematika, atd.).

V těchto studijních skriptech jsou uvedena i doporučení pro činnost v dalším období zahrnující upozornění důležitosti bdělosti při přesunu vědomí do vyšších dimenzí, jakož i samozřejmě během běžného dne, význam zdravé stravy apod.

Úhrada za studijní skripta, formát PDF (cca 32 stran A4): 1.440 Kč

Termín zahájení: 19. prosince 2019

Zůstaňte s námi v kontaktu

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím