SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ 1. část

//SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ 1. část

 

Vlastně tak,  jak člověk pokračuje  ve svém vnitřním životě a celém ději  duchovního přerodu, budou výzvy sílit a přibývat, což je přirozené,  je vhodné zvážit, jakým výzvám čelí malé dítě, a porovnat to s těmi, s nimiž se setkává dospělý člověk. Při dospívání, dozrávání, fyzickém, psychickém či duchovním, se samozřejmě mohou zvětšovat výzvy, jimž člověk čelí, a odpovědnost, kterou je  schopen převzít,   dá se říci, že s jeho zráním ve světle vnitřních duchovních sfér toho od něj jeho duševní rodina (monáda), duchovní rodina, i zákony proudění energie-vědomí Nejvyššího Božského Zdroje budou žádat více, protože nyní již má schopnost se pustit do skutečné, hlubší duchovní práce,  a to jak uvnitř, tak  i navenek.

Další záležitostí bývá obvykle u tzv. vyšších duší, které se inkarnovaly buď méně krát, či vícekrát zažívaly pouze pohodlí vyšších světů i zde na Zemi, že mají prokázat odolnost, ale i víru ve své vnitřní světlo v okolnostech poněkud méně pohodlných (např. těžší životní podmínky, zahrnující fyzickou, vztahovou, profesní, společenskou oblast), aby tímto způsobem tyto vysoké duše doslova obhájily „své vnitřní duchovní světlo“ na úrovni nejkrajnějšího bodu Stvoření, tj. ve fyzické realitě.  U nich poměrně často dochází k revoltě, k odmítání určitých situací, neboť je neznají a aspekty jejich duševní energie se teprve učí v těchto nových nepříjemných podmínkách existenci a přimknutí se k vnitřní životní jiskře doslova „ať se děje, co se děje“. Velmi často pak dochází, z důvodu nepohodlnosti dané situace a nedostatku informací, jak ji dokonale ovládnout,  spíše k roztříštění duševní energie, než k onomu vyžadovanému „přimknutí“ k vnitřnímu duchovnímu světlu…

(úryvek z nových studijních skript „Světlo stezky poznání”, jejichž dálkové studium již bylo zahájeno, termín pro následující studijní skupinu je přibližně druhá  polovina června 2020, studenty této skupiny budu informovat včas mailem).

2020-06-09T18:38:10+00:009 Červen, 2020|