SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ 2. část

//SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ 2. část

 

Ti, kteří kráčí po stezce vzestupu, stezce transformace a rozšiřování vědomí, by neměli zapomínat neustále zpochybňovat svá přesvědčení (mentální šablony, že něco je a může být pouze tak a tak, získané ze šablon společnosti, filozofie, náboženství, literatury, internetu atd….) a měli by si vědomě a pravidelně potvrzovat své přímé vnitřní zkušenosti, získané osobní poznáním.

Je nezbytné se doslova  stát svou vnitřní pravdou, být věrni svému vnitřnímu pocitu skrze srdce za současného rozvíjení etického přístupu a  síly charakteru, což je ten nejlepší způsob, jak zůstat duchovně-energeticky probuzení a bdělí.

Též je důležité se učit praktikování moudrého soucítění, pokud ještě není v člověku na jeho cestě transformace a rozšíření vědomí tato kvalita přirozeně přítomna. Moudré soucítění je důležitým aspektem průběžného rozšiřování vědomí.

(úryvek z nových studijních skript „Světlo stezky poznání 2. část – Vědomí”, jejichž dálkové studium bude zahájeno v průběhu  druhé poloviny června, více informací mailem přibližně 3 dny před “spuštěním studia”)

2020-06-09T18:36:19+00:009 Červen, 2020|