Vzestup vědomí

/Vzestup vědomí
Vzestup vědomí2020-10-05T14:38:29+00:00
Lotus

Duchovní učení o Já jsem

Studium Duchovního učení o Já Jsem doporučuji všem potenciálním zájemcům o vstup na osobní cestu sebepoznání.  Filozofii tohoto učení lze přirovnat v kontextu osobního rozvoje k základní škole nutné pro další vzdělání. Za dobu svého působení jako lektorka transformace a rozšíření vědomí mám zkušenosti se svými žáky, kteří se tímto učením zabývali, a také s těmi, kteří se mu vyhnuli. Základem každé snahy o změnu a rozšíření vědomí  má být nejprve snaha o navázání a udržování spojení se svým nitrem,  a to jak z pohledu sebepoznání, tak i z pohledu různých aktivací osobní životní energie. .  Povede-li se nám, ač zpočátku to bude probíhat postupně, po krůčcích nalézt svou „ skutečnou vnitřní podstatu“ (což předpokládá  pravidelné meditace, zvnitřňování se, morální způsob života atd.),  postupně pak můžeme rozšiřovat své vědomí do vyšších dimenzí Existence. . Duchovní učení o Já Jsem nám ukazuje cestu  z všedního každodenního myšlení  a rozbouřených emocí do světlejších oblastí svého skutečného nitra, aniž bychom ztráceli půdu pod nohama, kontakt s každodenním životem.

Volným pokračováním studia  Duchovního učení o JÁ JSEM a jeho aplikací v každodenních životních výzvách, je studium pracovních skript SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ (více informací viz rubrika STUDIJNÍ WORKSHOPY)

INDIVIDUÁLNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM – zaslání pracovních skript mailem ve formátu PDF

studijní skripta 1. stupně ve formátu PDF včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem – úhrada: 900 Kč

studijní  skripta 2. stupně ve formátu PDF včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem – úhrada: 1.440 Kč

studijní skripta 3. až  12. stupně ve formátu PDF včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem- úhrada: 1.440 Kč

studijní skripta: Minulost + texty…………. úhrada 720 Kč

studijní skripta: Láska k sobě sama + texty …..úhrada 720 Kč 

studijní skripta Workshopů  tomuto studijnímu směru jsou uvedena v rubrice “Studijní workshopy” 

nově aktualizovaná studijní skripta každého stupně: úhrada: 440 Kč

Zaslání studijních skript mailem ve formátu PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) , v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Doporučená manuskripta:

Hovory o Já Jsem (formát PDF, úhrada: 250 Kč)

Odhalená tajemství (formát PDF:  úhrada: 250 Kč)

Denní afirmace a meditace, tištěná verze: 200 Kč, formát PDF: úhrada: 200 Kč

Energie Kundalíni – harmonizace čaker, formát PDF: úhrada: 300 Kč

Lotus

Sféry vědomí

Sféry vědomí si můžeme představit jako energetické kruhy, které jsou kumulovanou energií vědomí člověka, jíž se projevuje. Barva a struktura těchto energetických kruhů závisí na stupni stvoření, z něhož přibližně vycházejí (různá dimenzionální pásma), na jejich vztazích a souvislostech. Sféry vědomí si můžeme též představit jako centra svého vědomí, rozmístěná přesně podle dokonalosti božské šablony. Stejně, jako je tomu u psychicko-energetických center – čaker, každá sféra obsahuje energie i těch ostatních, avšak v diferenciovaném množství jednak podle umístění v dimenzionálním pásmu, jakož i podle stupně dosažení osobní gnóze. Každá sféra  je vlastně úrovní vědomí, v níž je soustředěna energie, která představuje jisté latentní schopnosti. Jednotlivé úrovně pak obsahují i rozmanité vrstvy, a čím hlouběji do nich pronikáme, tím většího se nám dostává poznání. Je důležité vědět, že oceán energie-vědomí Nejvyššího Zdroje jako takový, počínaje čistě duchovní energií a hmotou konče, je uvnitř kvalitativně diferencován. Nejdříve rozeznáváme samostatně působící síly. Abychom je však v životě mohli účinně využít, máme si uvědomit, že v podstatě nemohou existovat samostatně, ale že jsou pouze různými stránkami kosmické energie, podobně jako je pára a led jen jiné skupenství vody.  Budeme-li o nich mluvit nejdříve jako o samostatných úrovních vědomí, usnadní nám to pochopení. Během naší duchovní cesty a našeho duchovního zrání ale nastane okamžik, kdy si uvědomíme, že v každém z nás působí v latentním stavu síla, jež je součástí Nejvyššího Zdroje.

Způsob samostudia: úhrada za studijní skripta (1. až 3. stupeň) je za každý stupeň 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Sféry vědomí

Sféry vědomí si můžeme představit jako energetické kruhy, které jsou kumulovanou energií vědomí člověka, jíž se projevuje. Barva a struktura těchto energetických kruhů závisí na stupni stvoření, z něhož přibližně vycházejí (různá dimenzionální pásma), na jejich vztazích a souvislostech. Sféry vědomí si můžeme též představit jako centra svého vědomí, rozmístěná přesně podle dokonalosti božské šablony. Stejně, jako je tomu u psychicko-energetických center – čaker, každá sféra obsahuje energie i těch ostatních, avšak v diferenciovaném množství jednak podle umístění v dimenzionálním pásmu, jakož i podle stupně dosažení osobní gnóze. Každá sféra  je vlastně úrovní vědomí, v níž je soustředěna energie, která představuje jisté latentní schopnosti. Jednotlivé úrovně pak obsahují i rozmanité vrstvy, a čím hlouběji do nich pronikáme, tím většího se nám dostává poznání. Je důležité vědět, že oceán energie-vědomí Nejvyššího Zdroje jako takový, počínaje čistě duchovní energií a hmotou konče, je uvnitř kvalitativně diferencován. Nejdříve rozeznáváme samostatně působící síly. Abychom je však v životě mohli účinně využít, máme si uvědomit, že v podstatě nemohou existovat samostatně, ale že jsou pouze různými stránkami kosmické energie, podobně jako je pára a led jen jiné skupenství vody.  Budeme-li o nich mluvit nejdříve jako o samostatných úrovních vědomí, usnadní nám to pochopení. Během naší duchovní cesty a našeho duchovního zrání ale nastane okamžik, kdy si uvědomíme, že v každém z nás působí v latentním stavu síla, jež je součástí Nejvyššího Zdroje.

Způsob samostudia: úhrada za studijní skripta (1. až 3. stupeň) je za každý stupeň 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Klíče k duši

Pro každého, kdo nastoupil na osobní cestu duchovně-energetického vzestupu vědomí, je klíčovým aspektem proměna duševních sil (myšlenky, emoce, reakce), v onu tolik tajemnou „kvintesenci“ (slovo “kvintesence” je odvozeno od latinského sousloví “quinta esentia”, tj. pátá podstata,  v gnostické  tradici pátý živel „vědomí, duch“). Během cyklů seminářů se budeme zabývat tématy, které nám nabízejí KLÍČE k   NALEZENÍ SEBE SAMA, k nalezení jedinečné duševní podstaty, a to jak v jejím vyjádření v realitě tohoto světa, tak i v multidimenzionálním pojetí.

Každý jednotlivec  je naprosto jedinečným vyjádřením věčného  bytí, a proto tuto přítomnost může zosobnit a ztvárnit svým osobitým individuálním způsobem. Duchovní život neznamená stát se někým jiným. Znamená stát se tím nejpravdivějším způsobem sám sebou a dovolit přítomnosti světla své duševní energie zářit skrze své schopnosti a vlohy, vlastní osobu a život.

Úhrada za studijní skripta 1. – 2. část je za jednotlivý seminář 1.440,- Kč, zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku “Studijní skripta”), v této ceně jsou  zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Klíče k duši

Pro každého, kdo nastoupil na osobní cestu duchovně-energetického vzestupu vědomí, je klíčovým aspektem proměna duševních sil (myšlenky, emoce, reakce), v onu tolik tajemnou „kvintesenci“ (slovo “kvintesence” je odvozeno od latinského sousloví “quinta esentia”, tj. pátá podstata,  v gnostické  tradici pátý živel „vědomí, duch“). Během cyklů seminářů se budeme zabývat tématy, které nám nabízejí KLÍČE k   NALEZENÍ SEBE SAMA, k nalezení jedinečné duševní podstaty, a to jak v jejím vyjádření v realitě tohoto světa, tak i v multidimenzionálním pojetí.

Každý jednotlivec  je naprosto jedinečným vyjádřením věčného  bytí, a proto tuto přítomnost může zosobnit a ztvárnit svým osobitým individuálním způsobem. Duchovní život neznamená stát se někým jiným. Znamená stát se tím nejpravdivějším způsobem sám sebou a dovolit přítomnosti světla své duševní energie zářit skrze své schopnosti a vlohy, vlastní osobu a život.

Úhrada za studijní skripta 1. – 2. část je za jednotlivý seminář 1.440,- Kč, zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku “Studijní skripta”), v této ceně jsou  zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Lotus

Lemurské zmocnění

Kdo jste? Jaký je účel vaší duše?

Člověka prý přímo magicky přitahuje místo či doba  jeho dřívějších životních lekcí, což známe i z detektivních románů. Stejně tak se všichni vracíme k určitému bodu, ať se  již nachází v tomto čase nebo před tisíciletími. Každý, kdo má zájem změnit  svůj život a nastoupí na cestu rozšiřování svého vědomí (duchovně-energetickou cestu), se potká se svou dávnou „minulostí“  a zároveň při té příležitosti oživuje své pradávné schopnosti, jež mu nakonec pomohou, aby si začal uvědomovat svou skutečnou současnou úlohu….. Pokud přijmeme myšlenku, že se vše děje v přítomném okamžiku, je náš svět paralelou dávných mysterií – ať se jedná o starověký Egypt, Atlantidu či dokonce bájnou Lemurii, ač nám připadají tolik  vzdálené.  Naše duše zakoušejí simultánně v mřížkách více realit a zjištěná a zpracovaná poznání rozšiřují naše vědomí, jež prochází spirálovitě mezi dimenzemi.
Existujeme v hologramu vědomí, usídleném v lineárním čase, jenž je vytvářen elektromagnetickými mřížkami, jejichž prostřednictvím ,,virtuálně” zakoušíme a prožíváme. Tento program se však blíží svému konci, neboť završuje svůj kruh v cyklech času. Jde jen o poznání…
Vytrvalé pátrání po záhadných, legendami opředených místech a předmětech (např. Svatý grál, Archa úmluvy, Akašická knihovna, Shamballa či Atlantida, atd.) ve své podstatě je hledáním posvátného vědění, klíčů, jež odemknou pravdu o naší realitě, kterou prožíváme nyní ve 21. století. Snad vás při kontaktu s frekvencí samotného názvu „Lemurie“  cosi zastaví, ve vašem nitru se něco pohne,  něco se tiše ozve… Nejspíše to nedovedete ani  pojmenovat, ale v hloubce svého srdce se rozechvějete a snažíte se „rozpomenout“… Pak jste tu byli již před dávnými časy, účastnili jste se kdysi dávno života civilizace mystické civilizace Lemurie. Tyto vzpomínky jsou nedílnou součástí  vaší duše  a nyní se začínají probouzet. Informace získané formou samostudia a následných niterných meditací mohou přispět k získání opětovného přístupu k tomuto nejvnitřnějšímu jádru vaší bytosti, k vašemu nejniternějšímu Já.

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.940,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu. Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí studium stejného směru) je 440 Kč, zaslání mailem v PDF.

Lotus

Lemurské zmocnění

Kdo jste? Jaký je účel vaší duše?

Člověka prý přímo magicky přitahuje místo či doba  jeho dřívějších životních lekcí, což známe i z detektivních románů. Stejně tak se všichni vracíme k určitému bodu, ať se  již nachází v tomto čase nebo před tisíciletími. Každý, kdo má zájem změnit  svůj život a nastoupí na cestu rozšiřování svého vědomí (duchovně-energetickou cestu), se potká se svou dávnou „minulostí“  a zároveň při té příležitosti oživuje své pradávné schopnosti, jež mu nakonec pomohou, aby si začal uvědomovat svou skutečnou současnou úlohu….. Pokud přijmeme myšlenku, že se vše děje v přítomném okamžiku, je náš svět paralelou dávných mysterií – ať se jedná o starověký Egypt, Atlantidu či dokonce bájnou Lemurii, ač nám připadají tolik  vzdálené.  Naše duše zakoušejí simultánně v mřížkách více realit a zjištěná a zpracovaná poznání rozšiřují naše vědomí, jež prochází spirálovitě mezi dimenzemi.
Existujeme v hologramu vědomí, usídleném v lineárním čase, jenž je vytvářen elektromagnetickými mřížkami, jejichž prostřednictvím ,,virtuálně” zakoušíme a prožíváme. Tento program se však blíží svému konci, neboť završuje svůj kruh v cyklech času. Jde jen o poznání…
Vytrvalé pátrání po záhadných, legendami opředených místech a předmětech (např. Svatý grál, Archa úmluvy, Akašická knihovna, Shamballa či Atlantida, atd.) ve své podstatě je hledáním posvátného vědění, klíčů, jež odemknou pravdu o naší realitě, kterou prožíváme nyní ve 21. století. Snad vás při kontaktu s frekvencí samotného názvu „Lemurie“  cosi zastaví, ve vašem nitru se něco pohne,  něco se tiše ozve… Nejspíše to nedovedete ani  pojmenovat, ale v hloubce svého srdce se rozechvějete a snažíte se „rozpomenout“… Pak jste tu byli již před dávnými časy, účastnili jste se kdysi dávno života civilizace mystické civilizace Lemurie. Tyto vzpomínky jsou nedílnou součástí  vaší duše  a nyní se začínají probouzet. Informace získané formou samostudia a následných niterných meditací mohou přispět k získání opětovného přístupu k tomuto nejvnitřnějšímu jádru vaší bytosti, k vašemu nejniternějšímu Já.

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.940,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu. Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí studium stejného směru) je 440 Kč, zaslání mailem v PDF.

Lotus

Vědomí paprsků

Informace tohoto semináře nabízejí možnost intenzivního spojení se základním energetickým vyzařováním, tzv. paprsky kosmického spektra. Stejně jako se naše sluneční světlo při průchodu křišťálem rozkládá do různých barev duhy, tak i kosmické světlo se na svém sestupu – od obrovských sluncí v centrech spirálovitých mlhovin, až ke sluncím s jejich planetami, rozkládá do světelných proudů, paprsků kosmického spektra.  Jsou to mocná kvantová pole, která mají svou určitou barvu (frekvenci), vlastnost (ctnost, schopnost a působení). Každé omezení, jemuž ve svém životě právě čelíte, je vytvořeno ze zkreslení či deformace jednoho nebo více těchto paprsků. Během studia tohoto studijního směru budete mít možnost pohlédnout do svého nitra a odhalit, na jakých úrovních duchovní cesty, ale i každodenního života potřebujete vnitřně poopravit své vyzařování.

Způsob samostudia: Úhrada za studijní skripta 1. až 4. stupně je za každý stupeň 1.440,- Kč, Zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu. Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí studium stejného směru) je 440 Kč, zaslání mailem v PDF.

Lotus

Vědomí paprsků

Informace tohoto semináře nabízejí možnost intenzivního spojení se základním energetickým vyzařováním, tzv. paprsky kosmického spektra. Stejně jako se naše sluneční světlo při průchodu křišťálem rozkládá do různých barev duhy, tak i kosmické světlo se na svém sestupu – od obrovských sluncí v centrech spirálovitých mlhovin, až ke sluncím s jejich planetami, rozkládá do světelných proudů, paprsků kosmického spektra.  Jsou to mocná kvantová pole, která mají svou určitou barvu (frekvenci), vlastnost (ctnost, schopnost a působení). Každé omezení, jemuž ve svém životě právě čelíte, je vytvořeno ze zkreslení či deformace jednoho nebo více těchto paprsků. Během studia tohoto studijního směru budete mít možnost pohlédnout do svého nitra a odhalit, na jakých úrovních duchovní cesty, ale i každodenního života potřebujete vnitřně poopravit své vyzařování.

Způsob samostudia: Úhrada za studijní skripta 1. až 4. stupně je za každý stupeň 1.440,- Kč, Zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript), v této ceně je zahrnuta i konzultace mailem k probíranému učivu. Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí studium stejného směru) je 440 Kč, zaslání mailem v PDF.

Zůstaňte s námi v kontaktu